News

Topowi giganci technologiczni Amazon, Apple, Meta, Microsoft i Google na celowniku Unii Europejskiej

Autor Robert Rosa
Robert Rosa18.01.20248 min.
Topowi giganci technologiczni Amazon, Apple, Meta, Microsoft i Google na celowniku Unii Europejskiej

Unię Europejską interesują praktyki największych firm technologicznych takich jak Amazon, Apple, Meta, Microsoft i Google. Komisja Europejska wysłała do 17 przedsiębiorstw wnioski o udzielenie informacji w związku z wejściem w życie unijnej ustawy o usługach cyfrowych. Firmy te mają czas do 9 lutego na przedstawienie wyjaśnień dotyczących m.in. usuwania nielegalnych treści i przeciwdziałania dezinformacji. Nowe przepisy nakładają na gigantów technologicznych większą odpowiedzialność i mają na celu zwiększenie transparentności ich działania.

Unię Europejską interesują praktyki GAFA

Komisja Europejska zwróciła się do 17 gigantów technologicznych, w tym takich firm jak Amazon, Apple, Meta (Facebook), Microsoft i Google, o udzielenie szczegółowych informacji na temat ich praktyk biznesowych. Ma to związek z wejściem w życie w listopadzie 2023 roku unijnej ustawy o usługach cyfrowych (Digital Services Act, DSA).

Ustawa DSA nakłada na największe firmy technologiczne szereg nowych obowiązków i reguł, które mają na celu m.in. walkę z nielegalnymi i szkodliwymi treściami w internecie, przeciwdziałanie dezinformacji i manipulacji wyborcami oraz zwiększenie przejrzystości stosowanych przez nie algorytmów.

Żądanie wyjaśnień w kontekście wyborów

Firmy te zostały wezwane przez Komisję do przekazania do 9 lutego 2024 roku informacji o tym, jakie działania podjęły, aby udostępnić analitykom dane mogące mieć znaczenie w kontekście zbliżających się wyborów w krajach UE. Chodzi np. o walkę z dezinformacją i propagandą polityczną w mediach społecznościowych.

Komisja chce wiedzieć, czy giganci technologiczni wywiązują się ze swoich nowych obowiązków nakładanych przez DSA przed majowymi wyborami do Parlamentu Europejskiego oraz wyborami krajowymi w niektórych państwach UE.

UE żąda wyjaśnień od gigantów technologicznych

Oprócz wyjaśnień dotyczących wyborów, KE domaga się od firm także informacji o tym, jakie konkretne środki podjęły w celu realizacji innych obowiązków nakładanych przez DSA. Przede wszystkim chodzi o usuwanie nielegalnych treści i towarów ze swoich platform oraz o ograniczanie szerzenia dezinformacji i propagandy.

Giganci tacy jak Google, Facebook czy Amazon mają dużą władzę w kształtowaniu internetowej przestrzeni informacyjnej i KE chce wiedzieć, czy wykorzystują ją w sposób odpowiedzialny i zgodny z unijnymi regulacjami.

Stosowne wyjaśnienia mają zostać przedstawione Komisji do początku drugiej dekady lutego 2024 roku. Niewykluczone są kolejne działania ze strony KE, jeśli uzna, że firmy nie wypełniają należycie nałożonych na nie obowiązków.

Czytaj więcej: Sentyment na rynku kryptowalut z nowymi impulsami.

Komisja sprawdza zgodność z DSA

W grudniu 2023 roku Komisja Europejska wszczęła pierwsze postępowanie w ramach DSA przeciwko pewnej firmie technologicznej. Teraz poszerza zakres swojego działania i sprawdza, czy szereg największych gigantów branży IT przestrzega przepisów.

Celem Komisji jest skuteczne egzekwowanie przestrzegania przez firmy postanowień ustawy o usługach cyfrowych i pilnowanie, by wypełniały one swoje obowiązki - powiedziała Margaret Vestager, wiceprzewodnicząca KE.

Jest to element szerszych działań Unii Europejskiej zmierzających do większej kontroli i rozliczalności firm technologicznych. KE intensyfikuje swoje wysiłki w tym zakresie w okresie poprzedzającym wybory, aby zapobiec cyfrowym zagrożeniom dla ich uczciwego przebiegu.

Spójność działań gigantów z DSA

Komisja sprawdza, czy 17 wytypowanych firm (m.in. Google, Amazon, Apple, Meta, Microsoft) podejmuje adekwatne kroki, by dostosować się do wymogów DSA w takich obszarach, jak przejrzystość systemów reklamowych, moderacja treści czy współpraca z organami ścigania.

Chodzi o to, by ich serwisy i platformy funkcjonowały zgodnie z duchem i literą prawa obowiązującego na terenie UE. Stosowne regulacje weszły w życie kilka miesięcy temu, więc KE weryfikuje ich dotychczasowe wdrażanie.

Platformy wzywane do walki z dezinformacją

Topowi giganci technologiczni Amazon, Apple, Meta, Microsoft i Google na celowniku Unii Europejskiej

Istotnym elementem unijnej ustawy o usługach cyfrowych, do którego stosowania wezwano firmy technologiczne, jest walka z dezinformacją i szkodliwymi treściami.

  • Google, Facebook, Twitter i inni mają obowiązek usuwania nielegalnych materiałów ze swoich serwisów, np. treści nawołujących do nienawiści czy propagandy terrorystycznej.
  • Ponadto firmy powinny przeciwdziałać manipulacjom i oszustwom wyborczym poprzez filtrowanie fałszywych informacji i kont czy blokowanie zagranicznej ingerencji politycznej w mediach społecznościowych.

Walka z dezinformacją to jeden z głównych frontów, na którym UE angażuje gigantów technologicznych, aby poprawić jakość i bezpieczeństwo internetowej przestrzeni publicznej.

Rola DSA w walce z fake news

Przepisy DSA dają organom UE i krajowym nowe możliwości pociągania firm do odpowiedzialności, jeśli nie wywiązują się należycie z obowiązków walki z dezinformacją i ochrony konsumentów. Przykładowo KE może nałożyć na taką firmę karę finansową sięgającą nawet 6% jej rocznych globalnych przychodów.

Jednocześnie DSA promuje współpracę organów regulacyjnych z platformami w celu szybkiego reagowania na pojawiające się zagrożenia i skuteczne zwalczanie fake newsów oraz propagandy w sieci.

Koncerny pod lupą przed wyborami

Komisja Europejska postanowiła przyjrzeć się bliżej praktykom 17 wiodących firm technologicznych (m.in. Meta, Google, Twitter, Microsoft, TikTok) w kontekście zbliżających się wyborów parlamentarnych i prezydenckich w krajach UE.

Meta (Facebook) Google
Twitter Microsoft
TikTok Apple

Chodzi o to, by sprawdzić, czy giganci technologiczni stosują skuteczne mechanizmy walki z propagandą polityczną, dezinformacją wyborczą i zagraniczną ingerencją na swoich platformach.

KE zamierza zweryfikować, czy firmy te wywiązują się ze swoich obowiązków nakładanych przez DSA, aby zapewnić uczciwy i swobodny przebieg zbliżających się elekcji bez cyfrowych zakłóceń i manipulacji.

Rozliczalność przed wyborami

Sprawdzenie postępów we wdrażaniu DSA ma pozwolić ocenić gotowość serwisów do przeciwdziałania zjawiskom dezinformacji i propagandy politycznej towarzyszącym kampaniom wyborczym.

Pozwoli to też rozliczyć firmy z ich działań i ewentualnie wymierzyć kary, jeśli okaże się, że nie stosują się do nałożonych na nie regulacji mających zapewnić uczciwość wyborów.

Rozliczalność reklamodawców i algorytmów

Istotnym elementem przestrzegania przepisów DSA przez firmy internetowe jest zwiększanie transparentności w obszarze personalizowanych reklam i stosowanych algorytmów rekomendacji treści.

Firmy powinny umożliwiać badaczom i organom nadzoru wgląd w te systemy i ich działanie. Ponadto muszą lepiej rozliczać reklamodawców z targetowania i wyświetlania reklam użytkownikom.

Dzięki DSA firmy będą zobligowane do częstszego raportowania o skali dezinformacji i propagandy na swoich platformach. Przykładowo mają podawać liczbę zaobserwowanych przypadków manipulacji politycznych czy cyfrowych oszustw wyborczych.

Nadzór nad algorytmami i reklamami

Nowe przepisy dają organom większe uprawnienia, by monitorować, jak działają algorytmy kształtujące przekazy użytkowników w mediach społecznościowych lub wyszukiwarkach internetowych.

Regulatorzy będą mogli interweniować, gdy mechanizmy te promują dezinformację, propagandę czy treści szkodliwe. Rośnie też wymóg transparentności wobec reklamodawców i ich wpływu na kierowane do odbiorców przekazy.

Podsumowanie

W niniejszym artykule omówiono działania Komisji Europejskiej mające na celu kontrolę respektowania przez gigantów technologicznych postanowień unijnej ustawy o usługach cyfrowych (DSA). Przedstawiono żądania KE dotyczące raportowania przez firmy typu Google, Amazon czy Facebook o sposobach wypełniania nałożonych na nie obowiązków.

Zwrócono uwagę, że nowe unijne prawo zobowiązuje koncerny do usuwania nielegalnych treści z internetu, przeciwdziałania dezinformacji i propagandzie politycznej oraz zwiększania transparentności algorytmów. Omówiono działania KE mające na celu weryfikację działań gigantów technologicznych pod tym kątem, zwłaszcza w kontekście zbliżających się wyborów.

Podkreślono, że Komisja Europejska dąży do skutecznego egzekwowania respektowania DSA przez firmy i pilnowania realizacji nałożonych na nie obowiązków. Przywołano groźbę nałożenia kar finansowych na podmioty, które nie dostosują się do wymogów regulacji dotyczących m.in. algorytmów i reklam internetowych.

Całość prezentuje działania Unii Europejskiej na rzecz kontrolowania i rozliczania wpływowych firm technologicznych z przestrzegania prawa oraz ich odpowiedzialności za kształt internetowej przestrzeni informacyjnej.

Najczęstsze pytania

Komisja Europejska skierowała żądanie o udzielenie informacji do 17 dużych firm technologicznych, w tym takich gigantów jak Google, Apple, Amazon, Microsoft, Meta (Facebook), Twitter czy TikTok.

Celem jest sprawdzenie, czy firmy te przestrzegają przepisów unijnej ustawy o usługach cyfrowych (DSA) i podejmują działania np. w zakresie usuwania nielegalnych treści oraz przeciwdziałania dezinformacji i propagandzie.

Za nieprzestrzeganie przepisów DSA, firmy mogą zostać ukarane przez KE grzywną finansową sięgającą 6% ich globalnych rocznych przychodów.

Firmy powinny wyjaśnić KE, jakie środki podjęły, by zapewnić analitykom dostęp do danych przed wyborami, a także jak walczą z nielegalnymi treściami i fałszywymi informacjami.

Firmy zobowiązane zostały do przekazania wyjaśnień Komisji Europejskiej do dnia 9 lutego 2024 roku.

Oceń artykuł

rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

  1. Kryptowaluty: Przyszłość finansów czy ryzykowna gra?
  2. Kurs Bitcoina: Aktualny kurs BTC i trendy na rynku kryptowalut
  3. Koparka do kryptowalut - kopać bitcoiny na telefonie
  4. Kurs kryptowaluty Game na BitBay: Czy warto zainwestować w Game?
  5. Przedsprzedaż Zebrano 1,9 miliona dolarów w 5 dni - Najlepsza przedsprzedaż w 2024 roku?
Autor Robert Rosa
Robert Rosa

Jako Redaktor Bloga o Kryptowalutach, jestem pasjonatem technologii blockchain i wszystkiego, co jest związane z kryptowalutami. Posiadam rozległą wiedzę w tej dziedzinie, włączając w to analizę rynkową, inwestycje w kryptowaluty oraz ich prawne aspekty. Moja rola polega na tworzeniu wysokiej jakości treści, które są zarówno edukacyjne, jak i angażujące dla naszych czytelników.

Mam doświadczenie w badaniu i analizie trendów rynkowych oraz w przekazywaniu tej wiedzy w zrozumiały i przystępny sposób. Moje umiejętności pisania i edytowania pozwalają mi tworzyć dokładne i aktualne artykuły, które wyjaśniają złożone koncepcje w sposób łatwy do zrozumienia.

Jestem również odpowiedzialny za utrzymanie spójności i jakości treści na blogu, współpracując z innymi członkami zespołu oraz zewnętrznymi ekspertami. Moja praca wymaga ciągłego doskonalenia się i śledzenia najnowszych rozwojów w dziedzinie kryptowalut, co czyni mnie ekspertem i zaufanym źródłem informacji dla naszej społeczności.

Udostępnij artykuł

Napisz komentarz

Polecane artykuły

Niesamowite altcoiny, które zmienią wszystko? Kliknij i sprawdź sam!
NewsNiesamowite altcoiny, które zmienią wszystko? Kliknij i sprawdź sam!

Wieści o potencjalnym zatwierdzeniu funduszy ETF na Ethereum przez SEC wywołały ogromne zamieszanie na rynku kryptowalut. Wartość Ethereum i Bitcoina gwałtownie wzrosła, prowokując analityków do przewidywania potencjalnych korzyści dla altcoinów. Uniswap i Bonk przyciągnęły ich uwagę. Czy te dwie kryptowaluty osiągną niebiańskie zyski? Odkryj więcej.