fbpx

Aktualne dane donoszą, że aż 40 procent millenialsów ma w planach inwestycje w cyfrowych walutach jak tylko na rynku kryptowalut pojawi się recesja.

10 września w prasie pojawił się komunikat, media na całym świecie obiegła informacja przedstawiająca wyniki przeprowadzanych w lipcu bieżącego roku badań. Badania rozpoczęły się 18 lipca a zakończyły 31 lipca. Autorem badań była platforma inwestycyjna posiadająca wiele aktywów a także sieć społecznościowa eToro. Badania były przeprowadzane w formie ankiety. Wśród respondentów znalazło się 1000 inwestorów z Stanów Zjednoczonych. Osoby ankietowane były pełnoletnie przede wszystkim badanie było przeprowadzane na osobach w przedziale wiekowym od 20 do 65 roku życia. W związku z tak rozległym przedziałem wiekowym, respondenci podzieleni byli na pokolenia. Wyróżniono pokolenie Z, millenijne a także pokolenie X.

W czasie recesji Cyfrowa waluta jedynym ratunkiem.

Wyniki badań wykazały, że aż dwie trzecie respondentów, którymi byli amerykańcyc inwestorzy, czuje niepokój w związku z recesją. Rozważa zamianę zawartości swoich portfeli na akcje, które według nich są bezpieczniejsze, bądż poprostu zainwestowanie w kryptowaluty. Wśród nich bywają też tacy, którzy rozważają inwestycję w nieruchomości.

Aż 40 procent z pokolenia millenialsów jest zdania, że najlepsze są inwestycje w aktywa kryptograficzne, w momencie recesji. Kolejne pokolenie, Z w ilości 50 procent wypowiedziało się, że najlepszym wyborem są nieruchomości. Pokolenie X w ilości 38 procent jest zdania, że jedyne zabezpieczenie to surowce. Guy Hirsch, pełniący rolę dyrektora zarządzającego eToro U.S., wypowiedział się odnośnie tej sytuacji następująco:

„Jesteśmy zdania, że w sytuacji recesji, będzie możliwość zaobserowania kurczenia się portfeli zawierających akcje a także wzrosną aktywa, takie jak kryptowaluty. Pojawią się również nowe modele własności. Historia uczy nas, że istnieje wiele możliwości inwestycyjnych jednakże ta sytuacja może ulec zmianie w momencie recesji. Ograniczą się one jedynie do inwestorów ocenianych jako wysokiej wartości netto. W gre wchodzą również inwestorzy instytucjonalni jednakże wciąż napłwające innowacje mają za zadanie odblokowanie tych możliwośći dla codziennych inwestorów. Według zebranych danych istnieje na nie popyt ”.

Recesja idealnym czasem cyfrowej waluty

Wyniki podkreślają wcześniej postawioną tezę. Ewentualna recesja doprowadziłaby do wzrostu zainteresiwania amerykańskich inwestorów cyfrową walutą a także nowymi aktywami. Zaniepokojenie pojawienieniem się recesji jest obecne wśród 92 procentów respondentów, którzy są zdania, że wykażą zainteresowanie wartościami słynnych dzieł sztuki, budynkami a także startupami. Wśród nich znaczą wiekszość tworzą ci co zainteresują się inwestycjami. Wśród osób ankietowanych dokładnie 52 procent dopuściłoby się sprzedaży swojego portfela akcji w celu sfinanowania własnych inwestycji.

Hirsch jest zdania, żę inwestorzy domagają się większej swobody niżeli jest to przyjęte aktualnie. Blokuje ich aktualny system finansowy. Powiększenie swobod mogłoby przyczynić się do większego zaangażowania młodych inwestorów.

Za sprawą Huru India w Indiach również przeprowadzono ankiete, wyniki pokazały, że osoby o mianie wysokiej wartości netto są skłonni częściej inwestować w najstarszą kryptowalutę niżeli w inne cyfrowe waluty. Niepokojące jest to, że niecała połowa ankietowanych nie miała pojęcia czym tak naprawdę są blockchainowe waluty.

Opublikowane na forum:

Dodaj Komentarz

Otrzymuj newsy i pomysły na Kryptowaluty

 

My Newsletter

Sign Up For Updates & Newsletters