fbpx
Połącz się z nami

Cześć, czego szukasz?

Hot News

Iceberg + Spark + Trino: nowoczesny stos danych typu open source dla blockchain

Iceberg + Spark + Trino: a modern open source data stack for blockchain

1. Wyzwanie dla nowoczesnego stosu danych blockchain

Istnieje kilka wyzwań, przed którymi może stanąć nowoczesny start-up indeksujący blockchain, w tym:

 • Ogromne ilości danych. Wraz ze wzrostem ilości danych w łańcuchu bloków indeks danych będzie musiał skalować się w górę, aby obsłużyć zwiększone obciążenie i zapewnić efektywny dostęp do danych. W konsekwencji prowadzi to do wyższych kosztów przechowywania, powolnego obliczania metryk i zwiększonego obciążenia serwera bazy danych.
 • Złożony potok przetwarzania danych. Technologia Blockchain jest złożona, a zbudowanie kompleksowego i niezawodnego indeksu danych wymaga głębokiego zrozumienia podstawowych struktur danych i algorytmów. Dziedziczy to różnorodność implementacji blockchain. Biorąc pod uwagę konkretne przykłady, NFT w Ethereum są zwykle tworzone w ramach inteligentnych kontraktów zgodnie z formatami ERC721 i ERC1155. W przeciwieństwie do tego, na przykład implementacja tych w Polkadot jest zwykle budowana bezpośrednio w środowisku uruchomieniowym łańcucha bloków. Te powinny być uważane za NFT i powinny być zapisane jako te.
 • Możliwości integracji. Aby zapewnić użytkownikom maksymalną wartość, rozwiązanie do indeksowania blockchain może wymagać integracji swojego indeksu danych z innymi systemami, takimi jak platformy analityczne lub interfejsy API. Jest to trudne i wymaga znacznego wysiłku włożonego w projekt architektury.

Ponieważ technologia blockchain stała się bardziej powszechna, ilość danych przechowywanych w blockchain wzrosła. Dzieje się tak, ponieważ coraz więcej osób korzysta z tej technologii, a każda transakcja dodaje nowe dane do łańcucha bloków. Ponadto technologia blockchain ewoluowała od prostych aplikacji do przesyłania pieniędzy, takich jak te z wykorzystaniem Bitcoin, do bardziej złożonych aplikacji obejmujących implementację logiki biznesowej w ramach inteligentnych kontraktów. Te inteligentne kontrakty mogą generować duże ilości danych, przyczyniając się do zwiększonej złożoności i rozmiaru łańcucha bloków. Z biegiem czasu doprowadziło to do powstania większego i bardziej złożonego łańcucha bloków.

W tym artykule dokonujemy przeglądu ewolucji architektury technologii Footprint Analytics etapami jako studium przypadku, aby zbadać, w jaki sposób stos technologii Iceberg-Trino radzi sobie z wyzwaniami związanymi z danymi w łańcuchu.

Footprint Analytics zindeksował około 22 publicznych danych blockchain i 17 rynków NFT, 1900 projektów GameFi i ponad 100 000 kolekcji NFT w semantycznej warstwie danych abstrakcji. Jest to najbardziej wszechstronne rozwiązanie hurtowni danych typu blockchain na świecie.

Niezależnie od danych blockchain, które obejmują ponad 20 miliardów wierszy rekordów transakcji finansowych, które analitycy danych często przeszukują. różni się od dzienników wejść w tradycyjnych hurtowniach danych.

W ciągu ostatnich kilku miesięcy doświadczyliśmy 3 głównych aktualizacji, aby sprostać rosnącym wymaganiom biznesowym:

2. Architektura 1.0 BigQuery

Na początku Footprint Analytics używaliśmy BigQuery Google jako nasz mechanizm przechowywania i wysyłania zapytań; BigQuery to świetny produkt. Jest niesamowicie szybki, łatwy w użyciu i zapewnia dynamiczną moc arytmetyczną oraz elastyczną składnię UDF, która pomaga nam szybko wykonać zadanie.

Jednak Bigquery ma również kilka problemów.

 • Dane nie są kompresowane, co wiąże się z wysokimi kosztami, zwłaszcza przy przechowywaniu nieprzetworzonych danych z ponad 22 łańcuchów bloków Footprint Analytics.
 • Niewystarczająca współbieżność: Bigquery obsługuje tylko 100 jednoczesnych zapytań, co jest nieodpowiednie w przypadku scenariuszy o dużej współbieżności w Footprint Analytics, gdy obsługuje wielu analityków i użytkowników.
 • Zablokuj się dzięki Google Bigquery, która jest produktem o zamkniętym źródle。

Postanowiliśmy więc zbadać inne alternatywne architektury.

3. Architektura 2.0 OLAP

Byliśmy bardzo zainteresowani niektórymi produktami OLAP, które stały się bardzo popularne. Najbardziej atrakcyjną zaletą OLAP jest czas odpowiedzi na zapytanie, który zwykle zajmuje mniej niż kilka sekund, aby zwrócić wyniki zapytania dla ogromnych ilości danych, a także może obsługiwać tysiące jednoczesnych zapytań.

Wybraliśmy jedną z najlepszych baz danych OLAP, Doris, spróbować. Ten silnik dobrze się sprawuje. Jednak w pewnym momencie szybko napotkaliśmy inne problemy:

 • Typy danych, takie jak Array lub JSON, nie są jeszcze obsługiwane (listopad 2022 r.). Tablice są powszechnym typem danych w niektórych łańcuchach bloków. Na przykład pole tematyczne w dziennikach evm. Niemożność obliczenia na tablicy ma bezpośredni wpływ na naszą zdolność do obliczenia wielu wskaźników biznesowych.
 • Ograniczona obsługa DBT i instrukcji scalania. Są to typowe wymagania dla inżynierów danych dla scenariuszy ETL/ELT, w których musimy zaktualizować niektóre nowo zindeksowane dane.

To powiedziawszy, nie mogliśmy użyć Doris do całego naszego potoku danych w produkcji, więc spróbowaliśmy użyć Doris jako bazy danych OLAP, aby rozwiązać część naszego problemu w potoku produkcji danych, działając jako silnik zapytań i zapewniając szybkie i wysoce możliwości zapytań równoległych.

Niestety nie mogliśmy zastąpić Bigquery Doris, więc musieliśmy okresowo synchronizować dane z Bigquery do Doris, używając go jako silnika zapytań. Z tym procesem synchronizacji wiązało się kilka problemów, z których jednym było szybkie spiętrzanie zapisów aktualizacji, gdy silnik OLAP był zajęty obsługą zapytań do klientów front-end. Następnie wpłynęło to na szybkość procesu pisania, a synchronizacja trwała znacznie dłużej, a czasem nawet stawała się niemożliwa do ukończenia.

Zdaliśmy sobie sprawę, że OLAP może rozwiązać kilka problemów, przed którymi stoimy, i nie może stać się gotowym rozwiązaniem Footprint Analytics, zwłaszcza w przypadku potoku przetwarzania danych. Nasz problem jest większy i bardziej złożony i można powiedzieć, że sam OLAP jako silnik zapytań nie był dla nas wystarczający.

4. Architektura 3.0 Góra lodowa + Trino

Witamy w architekturze Footprint Analytics 3.0, która całkowicie przebudowała podstawową architekturę. Przeprojektowaliśmy całą architekturę od podstaw, aby rozdzielić przechowywanie, obliczenia i zapytania danych na trzy różne części. Wyciągając wnioski z dwóch wcześniejszych architektur Footprint Analytics i korzystając z doświadczeń innych udanych projektów big data, takich jak Uber, Netflix i Databricks.

4.1. Wprowadzenie jeziora danych

Najpierw zwróciliśmy uwagę na jezioro danych, nowy typ przechowywania danych zarówno dla danych ustrukturyzowanych, jak i nieustrukturyzowanych. Jezioro danych jest idealne do przechowywania danych w łańcuchu, ponieważ formaty danych w łańcuchu obejmują szeroki zakres, od nieustrukturyzowanych surowych danych po ustrukturyzowane dane abstrakcji, z których Footprint Analytics jest dobrze znany. Spodziewaliśmy się, że wykorzystamy jezioro danych do rozwiązania problemu przechowywania danych, a najlepiej byłoby, gdyby obsługiwało ono również główne silniki obliczeniowe, takie jak Spark i Flink, tak aby integracja z różnymi typami silników przetwarzania nie była trudna w miarę ewolucji Footprint Analytics .

Iceberg bardzo dobrze integruje się ze Spark, Flink, Trino i innymi silnikami obliczeniowymi, dzięki czemu możemy wybrać najbardziej odpowiednie obliczenia dla każdej z naszych metryk. Na przykład:

 • Dla tych, którzy wymagają złożonej logiki obliczeniowej, najlepszym wyborem będzie Spark.
 • Flink do obliczeń w czasie rzeczywistym.
 • Do prostych zadań ETL, które można wykonać za pomocą SQL, używamy Trino.

4.2. Silnik zapytań

Ponieważ firma Iceberg rozwiązała problemy związane z pamięcią masową i obliczeniami, musieliśmy pomyśleć o wyborze silnika zapytań. Nie ma wielu dostępnych opcji. Rozważaliśmy alternatywy

 • Trino: Silnik zapytań SQL
 • Presto: Silnik zapytań SQL
 • Kyuubi: Bezserwerowy Spark SQL

Najważniejszą rzeczą, którą rozważyliśmy przed zagłębieniem się, było to, że przyszły mechanizm zapytań musiał być zgodny z naszą obecną architekturą.

 • Aby wspierać BigQuery jako źródło danych
 • Aby wspierać DBT, na którym polegamy przy tworzeniu wielu wskaźników
 • Do obsługi metabazy narzędzi BI

W oparciu o powyższe wybraliśmy Trino, które ma bardzo dobre wsparcie dla Iceberga, a zespół był tak responsywny, że zgłosiliśmy błąd, który został naprawiony następnego dnia i udostępniony do najnowszej wersji w następnym tygodniu. To był najlepszy wybór dla zespołu Footprint, który również wymaga dużej responsywności wdrożenia.

4.3. Test wydajności

Kiedy już zdecydowaliśmy się na nasz kierunek, przeprowadziliśmy test wydajności kombinacji Trino + Iceberg, aby sprawdzić, czy spełni ona nasze potrzeby i ku naszemu zaskoczeniu zapytania były niesamowicie szybkie.

Wiedząc, że Presto + Hive od lat jest najgorszym komparatorem w całym szumie dotyczącym OLAP, połączenie Trino + Iceberg całkowicie rozwaliło nasze umysły.

Oto wyniki naszych testów.

przypadek 1: dołącz do dużego zbioru danych

Tabela o pojemności 800 GB1 łączy się z inną tabelą o pojemności 50 GB2 i wykonuje złożone obliczenia biznesowe

przypadek 2: użyj dużej pojedynczej tabeli, aby wykonać odrębne zapytanie

Test sql: wybierz odrębny (adres) z grupy tabel według dnia

Połączenie Trino + Iceberg jest około 3 razy szybsze niż Doris w tej samej konfiguracji.

Ponadto jest jeszcze jedna niespodzianka, ponieważ Iceberg może używać formatów danych, takich jak Parquet, ORC itp., Które będą kompresować i przechowywać dane. Przechowywanie tabel Iceberg zajmuje tylko około 1/5 miejsca innych hurtowni danych Rozmiar przechowywania tej samej tabeli w trzech bazach danych jest następujący:

Uwaga: Powyższe testy są przykładami, które napotkaliśmy w rzeczywistej produkcji i służą wyłącznie jako odniesienie.

4.4. Efekt ulepszenia

Raporty z testów wydajności dały nam wystarczającą wydajność, że ukończenie migracji zajęło naszemu zespołowi około 2 miesięcy, a to jest schemat naszej architektury po aktualizacji.

 • Wiele silników komputerowych odpowiada naszym różnym potrzebom.
 • Trino obsługuje DBT i może bezpośrednio wysyłać zapytania do Iceberg, więc nie musimy już zajmować się synchronizacją danych.
 • Niesamowita wydajność Trino + Iceberg pozwala nam otworzyć wszystkie dane Bronze (surowe dane) dla naszych użytkowników.

5. Podsumowanie

Od momentu uruchomienia w sierpniu 2021 r. zespół Footprint Analytics dokonał trzech aktualizacji architektury w mniej niż półtora roku, dzięki silnemu pragnieniu i determinacji, aby zapewnić korzyści płynące z najlepszej technologii baz danych swoim kryptoużytkownikom oraz solidnemu wykonaniu we wdrażaniu i modernizację podstawowej infrastruktury i architektury.

Aktualizacja architektury Footprint Analytics do wersji 3.0 zapewniła użytkownikom nowe wrażenia, umożliwiając użytkownikom z różnych środowisk uzyskanie wglądu w bardziej zróżnicowane wykorzystanie i aplikacje:

 • Zbudowany za pomocą narzędzia Metabase BI, Footprint ułatwia analitykom uzyskanie dostępu do zdekodowanych danych w łańcuchu, eksplorację z pełną swobodą wyboru narzędzi (bez kodu lub twardego kabla), przeszukiwanie całej historii i krzyżowe badanie zestawów danych w celu uzyskania wglądu w brak czasu.
 • Zintegruj dane zarówno on-chain, jak i off-chain do analizy w web2 + web3;
 • Tworząc metryki / zapytania na podstawie abstrakcji biznesowej Footprint, analitycy lub programiści oszczędzają czas na 80% powtarzalnej pracy związanej z przetwarzaniem danych i koncentrują się na znaczących metrykach, badaniach i rozwiązaniach produktowych opartych na ich działalności.
 • Bezproblemowe środowisko od Footprint Web do wywołań API REST, wszystkie oparte na języku SQL
 • Alerty w czasie rzeczywistym i przydatne powiadomienia dotyczące kluczowych sygnałów, które wspierają decyzje inwestycyjne
Napisany przez

Robert Rosa to ekspert w dziedzinie kryptowalut, który posiada głęboką wiedzę i doświadczenie w tej dziedzinie. Jego pasja do kryptowalut pojawiła się już wiele lat temu, kiedy to był jednym z pierwszych inwestorów na rynku kryptowalut. Robert posiada wiedzę na temat różnych rodzajów kryptowalut, ich historii, a także sposobów na inwestowanie i handlowanie nimi. Jego umiejętności analityczne pozwalają mu na skuteczne przewidywanie ruchów cenowych na rynku kryptowalut, co pozwala mu na podejmowanie trafnych decyzji inwestycyjnych. Jego wiedza o technologii blockchain i kryptowalutach jest na bardzo wysokim poziomie, dzięki czemu potrafi zrozumieć potencjał i zastosowania tej technologii w różnych branżach i dziedzinach życia. Robert jest także ekspertem w dziedzinie bezpieczeństwa kryptowalut i potrafi doradzić, jak zabezpieczyć swoje inwestycje i uniknąć oszustw. Robert jest również aktywnym członkiem społeczności kryptowalutowej i regularnie uczestniczy w konferencjach, webinariach i spotkaniach poświęconych tej tematyce. Dzięki temu jest na bieżąco z najnowszymi trendami i wydarzeniami na rynku kryptowalut. Jego umiejętności doradcze są również godne podziwu, ponieważ potrafi pomóc innym ludziom w zrozumieniu i wykorzystaniu potencjału kryptowalut. Jego podejście jest bardzo profesjonalne i indywidualne, co pozwala na dostosowanie doradztwa do potrzeb i oczekiwań klienta. W sumie, Robert Rosa to nie tylko specjalista od kryptowalut, ale również pasjonat, który potrafi połączyć swoją wiedzę i doświadczenie, aby pomóc innym w zrozumieniu i wykorzystaniu potencjału kryptowalut.

Kliknij, aby skomentować

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Najnowsze

Inwestowanie wsparcie

Inwestowanie

Fundusze inwestycyjne oparte na Bitcoinie  odnotowały w ubiegłym tygodniu odpływ 423 mln USD. Oznacza to największy tygodniowy odpływ „z dużym marginesem” – tak wynika...

Giełda

Zainteresowanie parami YoBit Farming jest ogromne, o czym świadczy całkowity kapitał, który zmienia się wraz z kolejnymi transakcjami. Jednym z kluczowych elementów ekosystemu zdecentralizowanego finansowania...

Ciekawostki

Polscy sportowcy i kryptowaluty coraz częściej pojawiają się obok siebie. Przedstawiciele sportowych drużyn coraz częściej decydują się na inwestowanie w cyfrowy rynek. Podobny trend...

Inwestowanie

Top 5 kryptowalut, w które warto inwestować Nawet pomimo tego, że Internet dziś dostępny jest w każdym domu, a prawie każdy mieszkaniec krajów rozwiniętych...

Inwestowanie

Antony Di Iorio – założyciel Ethereum – porzuca kryptowaluty. Skąd wzięła się tak radykalna decyzja? Di Iorio twierdzi, że jego wybór wynika z potrzeb...

Inwestowanie

Gemini największą giełdą kryptowalut? Tak twierdzi jeden z jej założycieli – Cameron Winklevoss. Jego zdaniem przedsiębiorstwo dąży do tego, by stać się numerem jeden...

You May Also Like

Kryptowaluty

TenX to odpowiedź singapurskiego teamu na największy problem świata cyfrowych pieniędzy – możliwość dokonywania płatności  przy wykorzystaniu środków zgromadzonych w kryptowalucie. Twórcy tego innowacyjnego projektu...

Kryptowaluty

Rynek kryptowalut na świecie bardzo szybko się rozwija i zmienia. Aby nie pogubić się w wielkiej internetowej sieci warto poznać kilka najpopularniejszych obok Bitcoina,...

Hot News

Aktualny świat dąży do dwóch głównych aspektów. Mowa tutaj o zarabianiu pieniędzy oraz samorozwoju. Istotne jest to, że oba te elementy bardzo często się przeplatają,...

Hot News

Od 30 Października trwa mocna dyskusja na temat wiarygodności firmy futurenet i FutureAdPro na facebooku. Od wielu miesięcy w sieci pojawią się informacje na temat piramidy...