fbpx

Przed samym zaadaptowaniem technologii rejestrów rozproszonych firmy należy się zastanowić, jak w ogóle wykorzystać blockchain w strategii ogólnej.

Technologie rozproszonych rejestrów są znane pod nazwą zbiorczą łańcucha bloków. Wdarły się one do świata biznesu przy wtórze szumu ogromnego w mediach. Wiele osób oczekuje, że te technologie zrewolucjonizują branże już istniejące oraz także zaowocują powstaniem wielu nowych firm.

Po części wrzawa medialna może być uzasadniona rzeczywiście, ale tylko pod warunkiem tym, że organizacje się skupią na tym w jaki konkretny sposób blockchain wesprzeć może ich strategię. Bez tego firmy jednak ryzykują, że zainwestują środki pokaźne w inicjatywy, które znacznej wartości nie wykreują.

Zacznijmy od tego, że sprawą kluczową jest zrozumie tychże aspektów, które nikną często we wrzawie publicznej, a więc w zastosowaniach podstawowych oraz także funkcjonalności technologii blockchain. Dlatego zanim o tym powiemy, jak firmy tworzyć powinny aplikacje efektywne do rozwiązywania problemów, skonfigurowane w sposób unikalny pod kątem strategii własnych, warto przedstawić wprowadzenie krótkie do samego zagadnienia cyfrowych rejestrów.

Moc rejestrów

Pierwsze rejestry nam znane pochodzą sprzed pięciu czy też dziesięciu tysięcy lat oraz zostały znalezione dokładnie w Mezopotamii. Do oznaczania tam transakcji używano prostych żetonów glinianych oraz kamiennych tabliczek. Były one scentralizowaną formą ewidencji, która ludziom pomagała archiwizować takie dane, jak chociażby cena jęczmienia, kto jęczmień kupił od kogo oraz kto właścicielem był czy też nabywca kawałku gruntu.

Takie rejestry z biegiem czasu się stały podstawą dla rozwoju gospodarczego oraz dla działalności gospodarczej na bardzo szeroką skalę. Dzięki rejestrom tym ludzie ocenić mogli, komu zaufać można, dało to początek kwestii handlowej reputacji, handlowi oraz kredytom na bardzo duże odległości. Rejestry ponadto pomagały rozstrzygać spory, które dotyczą dóbr sprzedanych oraz pieniędzy należnych.

Problemy, które rozwiązać może technologia blockchain

Tworząc łańcuch bloków, organizacje jak najbardziej muszą zdefiniować problem, jaki się starają rozwiązać. Następnie ustalić muszą, które transakcje lub też interakcje powinny być rejestrowane właśnie przez łańcuch bloków oraz kto konkretnie powinien mieć dostęp do wycinków jego. Łańcuchy bloków skalować można oraz wykorzystywać do wchodzenia w interakcje z liczbą dowolną interesariuszy czy to klientów, dostawców, pracowników lub innych organizacji. Korzyścią kluczową jest sama możliwość weryfikacji.

Weźmy sobie pozornie proste zadanie, jaki jest sama weryfikacja czyichś edukacyjnych referencji czy też referencji zawodowych. Problemem bardzo częstym z jakim się stykają pracodawcy, jest to, że każdy jak najbardziej może na profilu w LinkedIn poinformować lub też w zawodowym życiorysie, że posiada dyplom uczelni konkretnej lub też pracował w firmie konkretnej. Blockchain zaś może zweryfikować automatycznie referencje każdej z osób na zlecenie trzecich stron.

Problemy, jakie rozwiązać może przy użyciu samych łańcuchów bloków, mają zakres szeroki, które obejmuje wiele kontekstów oraz branż. Poniżej się przyjrzymy kilku niezwykle częstym przykładom tychże problemów.

Regulowanie należności za wykorzystanie intelektualnej własności

Na pewno branża gier wideo umożliwia bardzo dobry wgląd w to, co się staje możliwe, gdy problem zdefiniujemy, z jakim się zmaga grupa konkretna interesariuszy, a następnie zostanie zaprojektowany łańcuch bloków, który ma problem ten rozwiązać. W tym przypadku interesariuszami były osoby, które używają swojej inteligencji oraz kreatywności do tworzenia gier. Problemem z kolei był archaiczny oraz kłopotliwy sposób zarządzania tantiemami oraz cyfrowymi prawami w tejże branży.

W stworzeniu wideo gry udział zazwyczaj mają firmy producenckie oraz także wydawcy gier, wytwórcy konsol, firmy programistyczne, wytwórcy mobilnych telefonów, producenci komputerowego sprzętu jak i także zleceniobiorcy – aktorzy odtwórcy dialogów, scenarzyści, muzycy, kompozytorzy i tak dalej.

Dodaj Komentarz

My Newsletter

Sign Up For Updates & Newsletters