fbpx

Już sama nazwa Smart Contract mówi nam wiele o specyfice tego systemu. To nowy element systemu blockchain zabezpieczającego posiadanie kryptowalut przez danego użytkownika. Za pomocą Smart Contract posiadacze internetowej waluty będą mogli nawiązywać umowy przy jednoczesnym zmniejszeniu ryzyka popełnienia błędu.

Jak działają Smart Contracts?

Smart Contract to nic innego jak pewne ustalenia, których zadaniem jest wyegzekwowanie od danego użytkownika pełnej poprawności podczas realizacji zlecenia. Dzieje się tak za pomocą specjalnych zapisów w kodzie. Nie pozwalają one na to, by doszło do określonej reakcji przed zakończeniem lub wykonaniem danej akcji. System Smart Contract najlepiej odzwierciedla wyrażenie ‘warunkowość’. Procesy w ramach Smart Contracts mogą odbywać się jednocześnie w różnych blokach. Tym samym moc obliczeniowa pozostaje na zadowalającym poziomie. Smart Contracts pozwalają nie tylko na wykonanie danych akcji, ale również sprawdzają ich poprawność. Chociaż pomysł na tego rodzaju zabezpieczenia pojawił się już ponad 20 lat temu, to jego zastosowanie miało miejsce stosunkowo niedawno.

Inteligentne umowy – nowy rodzaj handlu

Smart Contracts, które zostały przetłumaczone na język polski jako inteligentne umowy, nie przypominają swych odpowiedników w ich tradycyjnej wersji. Są to bowiem programy działające na platformie Ethereum, które za pomocą kodów bajtowych ustalają odpowiednie blokady. To właśnie w ich ramach odbywa się nawiązanie umowy. Potem obie strony umowy wykonują kroki potrzebne do wywiązania się z określonych zapisów. Dla wygody użytkowników jedna umowa może łączyć się z wieloma innymi.

Dlaczego inteligentne kontrakty są lepsze od tradycyjnych?

Waluta internetowa powstała po to, byśmy zyskali środek pieniężny pozbawiony wad tradycyjnych walut. Inteligentne umowy są więc uzupełnieniem dla kryptowalut – pozwalają na szybkie, wygodne i przejrzyste zawieranie umów dla wszystkich, którzy korzystają z tego systemu płatności. Jednocześnie podnoszą bezpieczeństwo i minimalizują ryzyko błędu, w związku z czym ich wykorzystanie stale rośnie.

Dodaj Komentarz

My Newsletter

Sign Up For Updates & Newsletters