Wiadomości

Bitcoin Gold: Co warto wiedzieć o tej unikalnej kryptowalucie?

Autor Katarzyna Kowalczyk
Katarzyna Kowalczyk09.05.202410 min.
Bitcoin Gold: Co warto wiedzieć o tej unikalnej kryptowalucie?

Spis treści

Bitcoin Gold informacje to kryptowaluta, która wywodzi się z Bitcoin, ale różni się od niego pod kilkoma istotnymi względami. Powstała w 2017 roku w wyniku hard forku (rozdzielenia) łańcucha bloków Bitcoin. Jej głównym celem jest zwiększenie decentralizacji i zaangażowania społeczności w proces wydobywania. Bitcoin Gold wykorzystuje inny algorytm wydobywczy, co czyni go bardziej przyjaznym dla zwykłych komputerów domowych i ułatwia wydobywanie za pomocą przetwarzania GPU.

Kluczowe wnioski:
 • Bitcoin Gold to hard fork Bitcoin stworzony w celu zwiększenia decentralizacji wydobycia kryptowaluty.
 • Wykorzystuje inny algorytm wydobywczy niż Bitcoin, co ułatwia wydobywanie na zwykłym sprzęcie komputerowym.
 • Początkowo wzbudziła spore zainteresowanie społeczności kryptowalutowej jako alternatywa dla Bitcoin.
 • Jej przyszły rozwój zależy od poparcia społeczności oraz przyjęcia przez giełdy i usługodawców.
 • Jak każda kryptowaluta niesie ze sobą pewne ryzyka i zalety, które należy rozważyć przed zainwestowaniem.

Bitcoin Gold informacje: Historia powstania tej kryptowaluty

Bitcoin Gold ma swoją historię związaną z jednym z największych rozłamów w świecie kryptowalut - hard forkiem Bitcoin. Pomysł na stworzenie tej kryptowaluty zrodził się w 2017 roku, w momencie gdy społeczność Bitcoin była podzielona w kwestii skalowalności i przyszłego kierunku rozwoju tej pionierskiej kryptowaluty.

Część entuzjastów Bitcoin uważała, że należy zwiększyć rozmiar bloków, aby umożliwić więcej transakcji i tym samym lepiej obsłużyć rosnącą liczbę użytkowników. Inni z kolei obawiali się, że taka zmiana doprowadzi do większej centralizacji i kontroli wydobycia przez duże podmioty wykorzystujące specjalistyczny sprzęt ASIC.

To właśnie ta druga grupa zdecydowała się na hard fork Bitcoin i stworzenie nowej kryptowaluty o nazwie Bitcoin Gold. Ich celem było zwiększenie decentralizacji procesu wydobywania oraz otwarcie go dla zwykłych użytkowników, którzy mogliby wydobywać nową kryptowalutę za pomocą zwykłych komputerów domowych z kartami graficznymi GPU.

Hard fork i narodziny Bitcoin Gold

Hard fork Bitcoin nastąpił 24 października 2017 roku na bloku 491 407. W tym momencie łańcuch bloków Bitcoin rozdzielił się na dwie osobne gałęzie - Bitcoin (BTC) oraz Bitcoin Gold (BTG). Posiadacze BTC otrzymali równoważną ilość BTG na swoich portfelach, jeśli je mieli w momencie rozwidlenia.

Nowa kryptowaluta Bitcoin Gold różniła się od Bitcoin przede wszystkim wykorzystaniem innego algorytmu wydobywczego - Equihash zamiast SHA-256. To właśnie ta zmiana miała na celu zdecentralizowanie procesu wydobywania i uczynić go bardziej dostępnym dla zwykłych użytkowników z komputerami wyposażonymi w karty graficzne GPU.

Bitcoin Gold informacje: Czym różni się od Bitcoin?

Bitcoin Gold różni się od pierwotnego Bitcoin pod kilkoma istotnymi względami. Najważniejszą różnicą jest wykorzystanie innego algorytmu wydobywczego - Equihash zamiast SHA-256 stosowanego w Bitcoin. Equihash jest algorytmem "proof-of-work" (dowód pracy) zaprojektowanym specjalnie z myślą o wydobywaniu za pomocą kart graficznych GPU.

W przeciwieństwie do SHA-256, który faworyzuje wykorzystanie specjalistycznego sprzętu ASIC, Equihash sprawia, że wydobywanie Bitcoin Gold jest bardziej dostępne dla zwykłych komputerów domowych wyposażonych w karty graficzne. To z kolei ma na celu zwiększenie decentralizacji wydobywania poprzez uczynić go bardziej otwartym i egalitarnym.

Bitcoin Gold zmierza do pozostania kryptowalutą przyjazną dla zwykłych użytkowników, dając im możliwość partycypowania w procesie wydobywania przy użyciu swoich domowych komputerów. - Jack Liao, CEO Bitcoin Gold

Kolejną różnicą między Bitcoin Gold a Bitcoin jest czas bloku, czyli ile czasu zajmuje wydobycie kolejnego bloku w łańcuchu. Dla Bitcoin Gold czas ten jest krótszy i wynosi około 10 minut, podczas gdy w przypadku Bitcoin jest to około 10 minut. Szybszy czas bloków ma na celu sprawniejsze przetwarzanie transakcji w sieci Bitcoin Gold.

Bitcoin Gold różni się również nieco od Bitcoin pod względem maksymalnej podaży monet. Podczas gdy Bitcoin został zaprojektowany z ograniczeniem 21 milionów monet, Bitcoin Gold będzie miał nieco większą podaż - około 25 milionów monet, z czego około 16,5 miliona zostało wyemitowanych podczas rozwidlenia łańcucha.

Czytaj więcej: Bitcoin zysk: Jak osiągnąć zyski na Bitcoinie? Strategie inwestycyjne

Bitcoin Gold informacje: Jak działa blockchain Bitcoin Gold?

Bitcoin Gold, podobnie jak wiele innych kryptowalut, opiera się na technologii blockchain. Jest to zdecentralizowana, rozproszona baza danych przechowująca informacje o wszystkich transakcjach dokonanych w sieci Bitcoin Gold. Każdy węzeł w sieci przechowuje kopię łańcucha bloków, co zapewnia transparentność i bezpieczeństwo transakcji.

Nowe bloki są dodawane do łańcucha co około 10 minut poprzez proces zwany wydobywaniem (mining). Wydobywcy, czyli osoby udostępniające moc obliczeniową swoich komputerów, rywalizują o znalezienie nowego bloku, rozwiązując skomplikowane problemy matematyczne. Ten, kto pierwszy znajdzie rozwiązanie, ma prawo dodać kolejny blok do łańcucha i otrzymuje nagrodę w postaci nowych monet Bitcoin Gold.

Mechanizm konsensusu Equihash

Kluczową różnicą w działaniu blockchaina Bitcoin Gold w porównaniu do Bitcoin jest zastosowanie algorytmu konsensusu Equihash zamiast SHA-256. Mechanizm ten został zaprojektowany specjalnie z myślą o wydobywaniu przy użyciu kart graficznych GPU, co ma na celu zwiększenie decentralizacji procesu wydobywania.

Equihash jest oparty na tzw. funkcji hash, która przekształca dane wejściowe w ciąg znaków o stałej długości. Wydobywcy konkurują o znalezienie takiego ciągu znaków, który spełnia określone wymagania dotyczące np. ilości zer na początku. Ten, komu się to uda, dostaje nagrodę i może dodać nowy blok do łańcucha.

Algorytm wydobywczy Bitcoin Bitcoin Gold
Nazwa algorytmu SHA-256 Equihash
Sprzęt ASIC GPU
Czas bloku ~10 minut ~10 minut

Bitcoin Gold informacje: Możliwości wydobycia i nagrody

Zdjęcie Bitcoin Gold: Co warto wiedzieć o tej unikalnej kryptowalucie?

Jedną z kluczowych cech wyróżniających Bitcoin Gold jest to, że został zaprojektowany z myślą o wydobywaniu przez zwykłych użytkowników przy użyciu domowych komputerów wyposażonych w karty graficzne GPU. Głównym powodem tej decyzji było dążenie do zwiększenia decentralizacji procesu wydobywania, który w przypadku Bitcoin został zdominowany przez wielkie farmy i koparki ASIC.

Aby wydobywać Bitcoin Gold, potrzebujesz komputera z odpowiednio wydajną kartą graficzną GPU oraz specjalnego oprogramowania do kopania. Popularne programy wydobywcze dla Bitcoin Gold to np. gminer, BTMiner czy NBMiner. Po zainstalowaniu oprogramowania musisz jeszcze dołączyć do zwanej puli wydobywczej, czyli grupy innych kopaczy, którzy łączą siły, aby wspólnie wydobywać bloki.

 • Kopanie samodzielne (solo mining) jest mało opłacalne ze względu na dużą konkurencję i małe szanse na znalezienie bloku.
 • Kopiąc w puli, dzielisz się nagrodami z innymi członkami proporcjonalnie do dostarczonej przez Ciebie mocy obliczeniowej.

Aktualna nagroda za wydobycie bloku w sieci Bitcoin Gold wynosi 12,5 BTG. Co około 4 lata ta nagroda się zmniejsza o połowę w ramach tzw. "halvingów", co ma na celu kontrolowanie podaży i inflacji Bitcoin Gold. W przyszłości wydobywcy będą otrzymywali tylko opłaty transakcyjne.

Rentowność kopania Bitcoin Gold

Rentowność wydobywania Bitcoin Gold zależy od kilku czynników, takich jak koszt energii elektrycznej, wydajność sprzętu (kart GPU) i aktualna wartość rynkowa BTG. Im tańsza energia i wydajniejsze GPU, tym większe zyski z kopania.

Warto pamiętać, że wydobywanie Bitcoin Gold przy użyciu zwykłych kart graficznych jest znacznie mniej opłacalne niż kopanie mniejszych kryptowalut altcoinów za pomocą tego samego sprzętu. Bitcoin Gold był stosunkowo popularną kryptowalutą do kopania zaraz po powstaniu, ale z czasem wiele osób przerzuciło się na bardziej lukratywne opcje.

Bitcoin Gold informacje: Wady i zalety w porównaniu z innymi

Podobnie jak każda kryptowaluta, Bitcoin Gold ma zarówno swoje zalety, jak i wady w porównaniu do innych wirtualnych walut takich jak Bitcoin, Litecoin czy Ethereum. Oto najważniejsze z nich:

Zalety Bitcoin Gold:

 • Większa decentralizacja procesu wydobywania dzięki algorytmowi Equihash i możliwości kopania na GPU
 • Bardziej egalitarny dostęp do wydobywania dla zwykłych użytkowników domowych komputerów
 • Szybszy czas bloków (~10 minut) umożliwiający sprawniejsze przetwarzanie transakcji
 • Większa podaż maksymalna (25 mln monet) niż w przypadku Bitcoin

Wady Bitcoin Gold:

 • Mniejsza popularność i rozpoznawalność w porównaniu do Bitcoin czy Ethereum
 • Mniejsza wartość rynkowa i kapitalizacja w porównaniu z głównymi kryptowalutami
 • Ryzyko mniejszej adopcji przez firmy, instytucje i usługodawców
 • Ograniczone wsparcie ze strony niektórych portfeli i giełd kryptowalut

Bitcoin Gold często postrzegany jest jako jedna z wielu altcoin powstałych w wyniku forku Bitcoin, która nie zdołała się przebić i stać się głównym graczem na rynku kryptowalut. Z drugiej strony dobrze realizuje ideę decentralizacji i demokratyzacji wydobywania, co stanowiło główny powód jej utworzenia.

Bitcoin Gold informacje: Perspektywy rozwoju w przyszłości

Przyszłość Bitcoin Gold jest trudna do jednoznacznego przewidzenia, ponieważ wiele zależy od rozwoju całego rynku kryptowalut oraz adopcji tej konkretnej monety cyfrowej przez społeczność użytkowników, inwestorów oraz firmy i usługodawców.

Z jednej strony idea większej decentralizacji wydobywania i otwarcia tego procesu na zwykłych użytkowników domowych komputerów może przyciągnąć część entuzjastów pierwotnej filozofii Bitcoin. Może to zachęcić część osób i podmiotów do zaangażowania się w rozwój ekosystemu Bitcoin Gold.

Z drugiej jednak strony Bitcoin Gold pozostaje jedną z wielu alternatywnych kryptowalut, które powstały w wyniku forków Bitcoin. Jej niewielka kapitalizacja rynkowa oraz wciąż ograniczona adopcja wśród giełd, portfeli i usług może stanowić przeszkodę w dalszym rozwoju.

Bitcoin Gold ma przed sobą długą drogę, aby udowodnić swoją wartość i unikalność. Wszystko zależy od tego, czy społeczność i firmy uznają nasze podejście za wystarczająco atrakcyjne i wartościowe. - Reprezentant projektu Bitcoin Gold

Nie można wykluczyć, że z czasem Bitcoin Gold zostanie wyprzedzony przez inne, bardziej popularne kryptowaluty lub całkiem nowe projekty bazujące na innych innowacyjnych technologiach blockchain. Z tego względu perspektywy długoterminowego rozwoju BTG pozostają niepewne.

Kluczowe znaczenie dla przyszłości Bitcoin Gold będzie miało to, czy zdoła on przyciągnąć szerokie grono zwolenników i włączyć się w nurt głównego nurtu adopcji kryptowalut na całym świecie. W przeciwnym razie może pozostać niszowym projektem o niewielkim zasięgu.

Podsumowanie

Bitcoin Gold informacje to kryptowaluta powstała w 2017 roku w wyniku hard forku Bitcoin. Jej głównym celem było zwiększenie decentralizacji procesu wydobywania poprzez wykorzystanie algorytmu Equihash umożliwiającego kopanie na zwykłych komputerach z GPU. W ten sposób chciano otworzyć wydobywanie na szerszą grupę użytkowników domowych.

Chociaż Bitcoin Gold realizuje ideę większej demokratyzacji wydobywania, to wciąż pozostaje niszową kryptowalutą o niewielkiej kapitalizacji i adopcji wśród firm i usługodawców. Jej przyszły rozwój zależy od tego, czy zyska szersze poparcie społeczności i włączy się w nurt głównego nurtu adopcji kryptowalut na świecie.

Oceń artykuł

rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

 1. Koparka do kryptowalut - kopać bitcoiny na telefonie
 2. Te 3 altcoiny mogą zrobić z ciebie milionera do końca II kwartału
 3. Analiza: wysokie poziomy cenowe dla XRP (Ripple) wg nowych prognoz.
 4. Dziesiątki tysięcy bitcoinów skonfiskowane przez niemiecką policję - sukces finansowy i śledczy
 5. Chińska kryptowaluta: Objasnienie i zastosowanie na rynku
Autor Katarzyna Kowalczyk
Katarzyna Kowalczyk

Odkrywam przed Wami fascynujący świat kryptowalut! W moich artykułach znajdziecie analizy rynku, prognozy cen i porady dotyczące inwestowania

Udostępnij post

Napisz komentarz

Polecane artykuły