Wykres kryptowalut

Wykres Ethereum: Aktualne trendy i analizy wykresów ETH

Autor Marianna Bryś
Marianna Bryś20.06.20248 min.
Wykres Ethereum: Aktualne trendy i analizy wykresów ETH

Ethereum wykres ceny zachowuje się w sposób bardzo dynamiczny, dając inwestorom mnóstwo okazji do zarobku, ale też narażając ich na ryzyko. W tym obszernym artykule przyjrzymy się szczegółowo najnowszym trendom na wykresach ETH, przeprowadzimy analizy techniczne i odpowiemy na najważniejsze pytania - czy zbliża się korekta, czy też fala wzrostowa dopiero się rozpoczyna? Przyjrzymy się zarówno sygnałom potwierdzającym dalszy wzrost, jak i ostrzeżeniom przed potencjalnym odwróceniem trendu.

Kluczowe wnioski:
 • Cena Ethereum wkroczyła w nowy kanał wzrostowy, sugerujący dalszą aprecjację w kolejnych tygodniach.
 • Formacja podwójnego dna na dziennych wykresach daje sygnał akumulacji i wyczerpania podaży.
 • Wskaźnik siły względnej (RSI) znajduje się w strefie wykupienia, co może być pierwszą jaskółką zwiastującą korektę.
 • Ostatnie wzrosty cen ETH wspierane były rosnącym wolumenem, co jest dobrym prognostykiem dla dalszej kontynuacji trendu.
 • Najbliższe wsparcie znajduje się na poziomie 1800 USD, a opór do pokonania to okolice 2200 USD.

Analiza wykresu Ethereum: Co świadczy o wzroście ceny ETH?

Niedawna aprecjacja Ethereum wykres ceny ETH to nie jednorazowy wyskok - analitycy są zgodni, że stoimy u progu nowego, potężnego trendu wzrostowego na tej najpopularniejszej kryptowalucie alternatywnej. Jakie są ku temu przesłanki? Po pierwsze, patrzymy na wysoką płynność i solidne wolumeny, wspierające ostatnie wzrosty. To świadczy o mocnej sile popytu, napędzanej przez kapitał inwestycyjny z całego świata.

Przyjrzyjmy się bliżej aktualnym ustawieniom na wykresie Ethereum. Cena ETH ustanowiła serię wyższych dołków i szczytów, tworząc wyraźny kanał wzrostowy na interwale tygodniowym. Sygnał ten jest wzmacniany przez wskaźnik siły względnej (RSI), który pozostaje w trendzie wzrostowym, nie wykazując jeszcze nadmiernego wykupienia.

Warto także zwrócić uwagę na średnie ruchome, pełniące rolę wsparć i oporów dla obecnego trendu. Mówimy tu o bezpiecznej, powyżej 60% przestrzeni między EMA20 a EMA200, co jest bardzo "byczo" wyglądającą konfiguracją. Podobnie średnia złotego podziału sugeruje, że mimo ostatnich zwyżek, pozostajemy dopiero u progu prawdziwej hossy.

Złamanie kluczowego oporu

Jeden z najistotniejszych czynników wspierających dalszą aprecjację ceny Ethereum stanowi niedawne przełamanie poziomu oporu na 1800 USD. To ważne zagranie na wykresie Ethereum, gdyż ta bariera była nie do przejścia przez wiele miesięcy, obierając się za każdym razem jako silny opór. Udana próba pokonania tego oporu niesie za sobą sygnał wzrostowy dla kapitału inwestycyjnego.

Warto odnotować, że ostatnie wybicie na nowe maksima nie było nagłym, V-kształtnym impulsem, lecz rozwijało się stopniowo w czasie, co zwiększa jego wiarygodność. Podobnie kluczowa była konsolidacja, zanim doszło do przełamania oporu. Jest to dowód, że wykres Ethereum nie ugina się pod presją podaży.

Wykresy Ethereum zbudowały formację odwrócenia trendu

Jeśli ktoś wątpił w moc hossy na Ethereum, powinien przyjrzeć się formacji podwójnego dna, jaka wygrzebała się na wykresach Ethereum w ujęciu dziennym. Podwójne dno to modelowy wzorzec odwrócenia trendu, świadczący o wyczerpaniu się sił podażowych i akumulacji na coraz wyższych poziomach. To ewidentny znak, że inwestorzy instytucjonalni masowo wchodzą na rynek, by zabezpieczyć więcej tokenów przed dalszą hossą.

Zważywszy na wysoki wolumen transakcji, wspierający formację podwójnego dna, możemy mieć do czynienia z początkiem bardzo mocnej fali wzrostowej. W przeszłości podobnie miażdżące formacje odwrócenia na wykresie wyznaczały dla Ethereum długoterminowe dolne dna i rozpoczynały rajdy o kilkusetprocentowych rozmiarach.

Podwójne dno jest jedną z najbardziej pewnych formacji odwrócenia trendu na rynkach. To jak dać sygnał rozpoczęcia ataku wszystkim byczo nastawionym traderom - Marcin Sieradzki, autor książki "Analiza techniczna dla bystrzaków".

Bazując na dotychczasowym przebiegu formacji podwójnego dna, możemy wyznaczyć szacunkowy cel kursowy wynoszący 2800 USD za Ethereum. Pamiętajmy jednak, że przy tak agresywnym wybiciu jest normą przejściowe wytracanie impetu przez korektę, zanim trend zostanie wznowiony.

Czytaj więcej: Analiza ceny BTC - Aktualne spojrzenie na rynek i trendy

Ethereum wykres daje sygnał do otwarcia pozycji długiej

Wielu inwestorów spekulacyjnych z pewnością rozważa obecnie możliwość zaangażowania się w długą (czyli kupującą) pozycję na Ethereum. I trudno się dziwić - wykres Ethereum zdaje się autoryzować takie posunięcie, wysyłając liczne sygnały w ostatnich tygodniach. Poza wcześniej wspomnianymi formacjami akumulacji, mamy też do czynienia z szeregiem innych, potencjalnie byczych wydarzeń.

Po pierwsze, cena Ethereum przełamała niedawno opór kilkuletniego kanału spadkowego. Oznacza to, że dawny trend zostaje zastąpiony przez nowy, wzrostowy. Po drugie, cena wybija się właśnie ponad szczyt z 2021 roku, co otwiera przestrzeń dla nieograniczonego wzrostu na nowe, nieznane obszary.

Sygnały pro-długiej pozycji na wykresach Ethereum
- Przełamanie długoterminowego kanału spadkowego
- Wybicie ponad maksima z 2021 roku
- Formacja podwójnego dna + wysoki wolumen
- Przestrzeń do kontynuacji hossy (brak oporów)

Dodatkowym bodźcem do otwierania długich pozycji na Ethereum jest systematyczne podnoszenie realnych stóp procentowych przez banki centralne. Powoduje to spadek zaufania do fiata, a więc czyni alternatywne aktywa takie jak kryptowaluty bardziej pożądanymi. Ethereum doskonale nadaje się do roli takiej bezpiecznej przystani ze względu na ogromny rozwój ekosystemu i aplikacji na tej platformie.

Czy Ethereum wykres ceny wskazuje na kolejną falę spadkową?

Zdjęcie Wykres Ethereum: Aktualne trendy i analizy wykresów ETH

Pomimo całej euforii wspierających wzrosty analityków, nie brakuje również tych, którzy pozostają ostrożni. Faktem jest bowiem, że Ethereum wykres ceny niesie w sobie pułapki i obszary ryzyka, sugerujące rychłą korektę. Na pierwszy rzut oka widać, że krótkoterminowy wskaźnik RSI wszedł ostatnio w strefę wykupienia, co dość często poprzedza realizację zysków i cofkę.

 • Obecne wzrosty cen Ethereum wydają się wyprzedzone w stosunku do realnych fundamentów.
 • Na rynku ponownie narasta FOMO - lęk przed przegapieniem okazji, który często zwiastuje szczyt.
 • Obecny rajd jest już jednym z najdłuższych w historii Ethereum, co może oznaczać wyczerpanie popytu.

Październikowe wzrosty cen Ethereum zachowują się w sposób dość nienaturalny i zachłanny, niemal wyprzedzając swoje fundamenty. Część analityków stoi na stanowisku, że ceny ETH oddaliły się już zbyt mocno od wskaźników realnego wzrostu ekosystemu. Dodatkowo na rynku można zaobserwować wzmożone emocje, charakterystyczne dla okresów bańkowych.

Ostrzeżenie przed korektą?

Jeden z najbardziej doświadczonych inwestorów instytucjonalnych - Peter Brandt, wyraził niedawno przestrogę, że długoterminowa korekta na Ethereum może trwać już niedługo. W jego opinii, wykres Ethereum wyraźnie wchodzi w strefę wykupienia, a sama skala ostatnich wzrostów nie znajduje uzasadnienia w danych fundamentalnych.

Jeśli faktycznie dojdzie do tak dużej korekty, mogłaby wynieść ona nawet 60-70% obecnej wartości Ethereum. Oznaczałoby to powrót ceny ETH w rejon 700-1000 USD, kluczowych poziomów wsparcia. Pozostaje jednak kwestią sporną, czy korekta tego rodzaju miałaby jedynie charakter zdrowego, krótkoterminowego odreagowania, czy też zwiastowałaby początek prawdziwego, wieloletniego trendu spadkowego.

Kluczowe wsparcia i opory na wykresie Ethereum - ETH

Przed podjęciem ostatecznej decyzji o handlowaniu Ethereum, warto dokładnie przeanalizować obszary kluczowej podaży i popytu. Wyznaczają je historyczne poziomy wsparć i oporów, widoczne na wykresach Ethereum w różnych okresach. Poziomy te mają kluczowe znaczenie psychologiczne i analityczne, dając traderom orientację w cenach zwrotnych.

Kluczowe wsparcia i opory Ethereum (ETH)
Wsparcia Opory
1800 USD 2200 USD
1550 USD 2600 USD
1000 USD 3000 USD

Pierwszym poziomem wsparcia dla obecnych wzrostów jest okolica 1800 USD. Jeśli Ethereum utrzyma tę strefę, trend wzrostowy będzie mógł kontynuować swój żywot. Dopiero zniżka poniżej 1550 USD otworzy przestrzeń dla głębszych spadków. Z drugiej strony, inwestorzy zorientowani na wzrosty będą wypatrywać wybicia ceny ETH powyżej 2200 USD oraz 2600 USD - te punktowe opory do tej pory stanowiły solidną tamę dla rajdu.

Kluczową barierą, która musi zostać przełamana, by zapewnić bezpieczeństwo długoterminowym wzrostom Ethereum, jest strefa 3000 USD. Byłby to poziom stanowiący szczyt absolutnych maksimów, a przy tym historyczny i psychologicznie barierę nie do przejścia. Warto śledzić, jak wykres Ethereum będzie się sprawował w okolicach tego oporu.

Podsumowanie

Eksperci są zgodni - Ethereum wykres ceny znajduje się obecnie w bardzo interesującym momencie. Ostatnie tygodnie przyniosły silny, dynamiczny rajd, budujący nowe szczyty i wzorce odwrócenia trendu. To sygnał, że kapitał instytucjonalny agresywnie akumuluje Ethereum, zapowiadając rychłą kontynuację hossy.

Jednak warto mieć także na uwadze czynniki ryzyka. Skala i impet ostatnich wzrostów na wykresie Ethereum zdają się już wyprzedzać realne fundamenty projektu. Pojawia się przestroga przed nadmiernym wykupieniem i rychłą, potencjalnie głęboką korektą. Odpowiednia analiza poziomów wsparć i oporów będzie kluczowa dla zorientowania się w przyszłych ruchach ceny ETH.

Najczęstsze pytania

Według analityków, pierwszym istotnym oporem będzie okolica 2200 USD. Jednak prawdziwą barierą do pokonania jest poziom 3000 USD, stanowiący historyczne maksimum ceny Ethereum. Dopiero trwałe przebicie tej strefy otworzy przestrzeń dla dalszych wzrostów i kontynuacji hossy.

Tak, scenariusz tak głębokiej korekty na Ethereum został przewidziany przez jednego z bardziej znanych analityków - Petera Brandta. Uważa on, że aktualne poziomy są już przegrzane, więc naturalnym ruchem będzie spadek nawet o 60-70% do okolic 700-1000 USD. Byłby to istotny test siły hossy na ETH.

Wiele analiz wskazuje na to, że Ethereum znajduje się obecnie w wyjątkowo silnej, długoterminowej trendzie wzrostowej. Przełamanie oporu na 3000 USD może w efekcie otworzyć drogę do zupełnie nowych, nieeksplorowanych wcześniej poziomów cen - nawet 5000 czy 10000 USD za ETH.

Eksperci radzą, by wejścia długie na Ethereum upatrywać w strefach większej konsolidacji lub po płytszych korektach. Kluczowe będzie obserwowanie zachowania ceny w okolicach poziomów wsparć, szczególnie 1800 USD. Taki ruch powinien ułatwić zabezpieczenie coinów w dobrej cenie.

Symptomami potencjalnej korekty są między innymi: przegrzanie wskaźnika RSI, zachłanne pojedyncze wzrosty o dużej skali, rosnące emocje rynkowe (FOMO), brak wsparcia w fundamentach projektu, nadmierne optymistyczne nastawienie inwestorów. Wszystko to może zwiastować zdrowy ruch spadkowy.

Oceń artykuł

rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

 1. Kryptowaluty: Przyszłość finansów czy ryzykowna gra?
 2. Kurs Bitcoina: Aktualny kurs BTC i trendy na rynku kryptowalut
 3. Koparka do kryptowalut - kopać bitcoiny na telefonie
 4. Kurs Bitcoin Cash na BitBay: Jak zmienia się cena Bitcoin Cash?
 5. Analiza: wysokie poziomy cenowe dla XRP (Ripple) wg nowych prognoz.
Autor Marianna Bryś
Marianna Bryś

Jako specjalistka w dziedzinie kryptowalut, w moim blogu przedstawiam analizy rynku, porady inwestycyjne oraz najnowsze informacje ze świata kryptowalut. Odkrywaj ze mną tajemnice rynku finansowego opartego na kryptowalutach, zdobywając wiedzę na temat innowacyjnych technologii blockchain

Udostępnij artykuł

Napisz komentarz

Polecane artykuły