fbpx

Kontrakt Futures

Kontrakt Futures – Definicja i Opis – Termin

Kontraktem terminowym, czyli inaczej kontraktem futures, określamy umowę, jaka zawierana jest pomiędzy sprzedającym kontrakt a osobą kupującą. Mowa tu o przeprowadzeniu kupna i sprzedaży pewnej ilości kryptowaluty w ustalonym czasie przyszłym i po wynegocjowanej oraz zaakceptowanej obopólnie stawce.

Istotna jest tu również zależność pomiędzy pozycją długą, która otwierana jest w momencie kupna kontraktu, a pozycją krótką, która otwiera się wraz z jego sprzedażą. Jeżeli to my jesteśmy kupcami, musimy znaleźć kolejnego kupca, który zastąpi nas w całym procesie. Jeżeli natomiast jesteśmy stroną sprzedającą, to sytuacja jest analogiczna. Żeby zamknąć istniejący już kontrakt, musimy go ponownie odkupić lub przynajmniej znaleźć osobę, która zrobi to za nas.

Co to jest Kontrakt Futures?

Zarówno kupujący, jak i sprzedający mają swoje obowiązki wynikające z ustaleń umowy, a wszelkie kontrakty futures podlegają oczywiście standaryzacji. Handel nimi może być przeprowadzany jedynie za pośrednictwem giełd terminowych. To właśnie te giełdy w bardzo dokładnym stopniu oszacowują wszelkie zawarte w umowie parametry oraz wysokość przyszłych zobowiązań.

Dodaj Komentarz

Otrzymuj newsy i pomysły na Kryptowaluty

 

My Newsletter

Sign Up For Updates & Newsletters