fbpx

Dead Cat Bounce

Dead Cat Bounce – Definicja i Opis – Termin

“Dead Cat Bounce” dotyczy wahań koniunktury i oznacza krótki okres ożywienia i wzrostu cen, po ich długotrwałym spadku. Geneza tej nazwy jest wyjątkowo ciekawa i odnosi się do stwierdzenia, że nawet martwy kot, po upadku z dużej wysokości jest w stanie się odbić. W przypadku wystąpienia tego zjawiska, mamy do czynienia z kontynuacją swoistego wzorca. “Dead Cat Bounce” jest jedynie szybko mijającym okresem, po którym ponownie wracamy do odnotowywania kolejnych spadków. Zwykle możemy zaobserwować ten efekt dopiero po jakimś czasie od jego wystąpienia. Kolejne wahania utwierdzają nas w przekonaniu, że wzrost cen nie był zmianą trendu, a jedynie szybko przemijającym zjawiskiem.

Dead Cat Bounce co to jest?

“Dead Cat Bounce” jest używany przede wszystkim przez analityków jako model cen. Wrażenie odwrócenia niekorzystnego trendu jakie mu towarzyszy, może okazać się przydatne dla inwestorów krótkoterminowych. Wykorzystanie tego wzorca opiera się głównie na kupnie i szybkiej sprzedaży akcji, zanim ich wartość spadnie poniżej swojego najniższego poziomu.

#DeadCatBouncewikipedia #DeadCatBounceopis #DeadCatBouncetermin #DeadCatBouncedefinicja

Dodaj Komentarz

Otrzymuj newsy i pomysły na Kryptowaluty

 

My Newsletter

Sign Up For Updates & Newsletters