fbpx

Ze względu na fakt, że popularność walut cyfrowych w dalszym ciągu wykazuje trend wzrostowy, Francja zdecydowała się na rewizję swoich poglądów na temat kryptowalut. Jak wiadomo na chwilę obecną Francuzi skupiają głównie swoją uwagę na edukacji młodego pokolenia. Ma to na celu zagwarantowanie szybkiego dostosowania się do nadchodzącego postępu technologicznego.

Innowacyjne podejście do programu nauczania we francuskich szkołach średnich

Cointelegraph informuje o tym, że Francuskie Ministerstwo Edukacji Narodowej nosi się z poważnym zamiarem poszerzenia programu nauczania w szkołach średnich o moduł poświęcony właśnie walutom cyfrowym. Zgodnie z przedstawionymi założeniami nauczyciele będą mieli za zadanie przeprowadzenie kursów, które pomogą uczniom w zgłębieniu tematyki związanej z ideą przyświecającą zarówno Bitcoin (BTC), jak i innym altcoinom. Francuskie Ministerstwo Edukacji Narodowej ma także zamiar wprowadzić do programu nauczania zagadnienia związane z wpływem wywieranym przez waluty cyfrowe zarówno na ich krajową gospodarkę, jak i gospodarkę w ujęciu globalnym.

Francuskie Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach realizacji założonej strategii ma dostarczyć nauczycielom szkół średnich trzy filmy edukacyjne o tematyce ściśle związanej z walutami cyfrowymi oraz dotyczącymi ich zagadnieniami. Dzięki ich emisji uczniowie będą w stanie nie tylko zrozumieć, ale także udzielić odpowiedzi na podstawowe pytania z zakresu kryptowalut. Zgodnie z przygotowanymi i przedstawionymi konspektami, francuska młodzież będzie miała także sposobność do porównania walut cyfrowych do obecnie obowiązujących tradycyjnych systemów płatności. Program nauczania ma za zadanie wskazać zarówno podstawowe różnice, jak i  podobieństwa pomiędzy nimi. Nauczyciele natomiast mają pokazać jaką rolę we współczesnym świecie finansowym odgrywają waluty cyfrowe.

Z założeń programu Francuskiego Ministerstwa Edukacji Narodowej można wywnioskować, że opracowany moduł ma pozwolić młodym ludziom lepiej przygotować się do nadchodzących zmian. Wiedza ta może okazać się bardzo przydatna, gdyż waluty cyfrowe ponieważ stają się coraz bardziej popularne, a ich pozycja coraz bardziej ugruntowana.

Rząd francuski zaczyna stawiać na waluty cyfrowe

Jak podaje jeden z francuskich portali informacyjnych znany pod nazwą Cryptonews do 2020 roku Francja planuje nie tylko wdrożyć, ale także udostępnić możliwość przeprowadzania płatności za pośrednictwem Bitcoin (BTC) w 25 tysiącach punktów sprzedaży znajdujących się na terenie całego kraju. Rzecz ma dotyczyć około 30 detalistów. Są wśród nich między innymi tacy gracze jak Decathlon czy Sephora. Wszystko o czym mowa powyżej ma odbywać się w ramach zawartego partnerstwa z Global POS, aplikacją EasyWallet oraz rzecz jasna platformą płatniczą Easy2Play. W sytuacji, gdy użytkownik zdecyduje się na przeprowadzenie płatności za dokonane zakupy w Bitcoin (BTC), jego środki płatnicze automatycznie zostaną przeliczone przez system na euro w rzeczywistym czasie dokonania sprzedaży.

Dodaj Komentarz

My Newsletter

Sign Up For Updates & Newsletters