fbpx

Szwajcaria to kraj znany między innymi z przyjaznego środowiska regulacyjnego dla nowych technologii. Nie robi ona wyjątku nawet dla blockchaina i walut cyfrowych. Startupy związane z tą branżą upatrzyły sobie w szczególności miasto Zug oraz jego bliskie okolice. Dzięki czemu obszar ten zyskał określenie szwajcarskiej krypto-doliny. Innowacyjne braże zaczęły jednak torować sobie drogę na terytorium wcześniej zarezerwowane tylko dla tradycyjnej bankowości, z którą Szwajcaria jest tak często kojarzona.

Zmiany zachodzące w obrębie samego Zurychu

Najlepszym przykładem na zobrazowanie zmian zachodzących w ostatnich latach na terenie Szwajcarii jest budynek mieszczący się w centrum Zurychu przy Bahnhofstrasse.  Jeszcze niedawno znajdowała się w nim siedziba prywatnego banku na chwilę obecną stanowi on swoiste centrum rozwoju technologii blockchain. Pod wspomnianym adresem znajdują się siedziby ponad 40 spółek związanych z branżą walut cyfrowych.

Zurych, czyli miasto liczące ponad 430 tysięcy mieszkańców z każdym dniem wymyka się spod nieformalnej kontroli bankierów. W latach 2007 – 2017 udział sektora finansowego zmniejszył się o prawie 20%. Jest to uwarunkowane między innymi:

  • bardziej surowymi regulacjami prawnymi
  • nadszarpnięte zaufanie do szwajcarskiej tajemnicy bankowej
  • niskie stopy procentowe
  • liczne skandale związane z zarządzaniem.

Kto zajmuje miejsce tradycyjnych banków?

jak zapewne wszyscy wiemy rzeczywistość nie znosi próżni. Zarówno atrakcyjne przepisy podatkowe, jak i lokalizacja oraz obecność uczelni znajdującej się wysoko na światowych rankingach ( mamy tu na myśli ECH Zurich) spowodowały, że do Zurychu napłynęła fala gigantów nowych technologii. To właśnie w tym mieście swój oddział ulokowały między innymi Google jak i Facebook. Również oddział firmy Disney znalazły tu spokojną przystań.

Sektor nowych technologii w Zurychu we wspomnianym wcześniej okresie (2007-2017) czasu wzrósł w o o 50%. W tym samym czasie jak pisaliśmy wcześniej sektor bankowy odnotował 20% spadek. Nie bez znaczenia są tu startupy.  Tylko w ubiegłym roku Zurych przyciągnęło inwestycje typu venture capital o łącznej wartości 517 milionów dolarów (USD). Duża popularność rejonu Zug zaczęła także przenosić się na sąsiednie okolice do których należy właśnie Zurych. To właśnie w nim zgodnie z danymi z 2018, swoją siedzibę ma tam zarejestrowaną 114 spółek z branży fintech.

Kilka słów o minusach Zurychu

Zurych jak każda lokalizacja posiada też swoje minusy. Do najważniejszych z nich należą:

  • bardzo wysokie koszty związane utrzymaniem
  • problemy ze znalezieniem nowych klientów
  • problemy z rekrutacją odpowiednio wykwalifikowanych pracowników
  • wysokie koszty pracy
  • mała populacja Szwajcarii
  • specyficzna kultura charakteryzująca się między innymi dużą podejrzliwością w stosunku do ryzyka.

Obecny wzrost znaczenia sektora nowych technologii zarówno w samej Szwajcarii, jak i Zurychu nie należy rozpatrywać w kategoriach odejścia od tradycyjnej bankowości. Lecz raczej jako przełamywanie stereotypów i otwarcie umysłów mieszkańców na nowości.

Dodaj Komentarz

My Newsletter

Sign Up For Updates & Newsletters