fbpx

SALT jest platformą pożyczkową, dzięki której osoby posiadające cyfrowe aktywa bazujące na technologii Blockchain mogą wykorzystywać je jako zabezpieczenie kredytów pieniężnych. Twórcy SALT twierdzą, że aktywa, które bazują na Blockchain są doskonałą formą zabezpieczenia, ponieważ nie tylko są tanie w transferze, ale również w przechowywaniu, a także upłynnianiu w porównaniu do tradycyjnych form zabezpieczenia takich jak nieruchomości czy akcje.

Kryptowaluta Salt technicznie właściwości

KUP SALT TERAZ
Bezpieczne połączenie SSL

Najbardziej istotną innowacją Blockchain jest rozproszona księga peer-to-peer, która umożliwia nie tylko na wysoce efektywne, ale również przejrzyste zarządzanie zastawami (zabezpieczeniami) w sposób dostępny publicznie. Eliminuje to oszustwa oraz  zdecydowanie zmniejsza koszty transakcji. W związku z tym, że platforma pożyczkowa SALT jest zbudowana w celu wykorzystania zalet technologii rozproszonej księgi, może zaoferować pożyczkobiorcom  bardzo konkurencyjne stopy procentowe, a także atrakcyjny profil ryzyka / zysku dla kredytodawców.

Kryptowaluta Salt praktycznie zastosowanie

Pierwszym etapem jest utworzenie danej pożyczki. Kredytobiorca wysyła zabezpieczenie do portfela SALT, z kolei środki przekazywane są na rachunek bankowy danego pożyczkobiorcy. Zabezpieczenie pozostaje nadal własnością pożyczkobiorcy, a wzrost wartości czy amortyzacja także należą do niego. Kolejnym etapem jest spłata danego kredytu. Kredytobiorca musi dokonywać terminowych i okresowych płatności na rzecz danego pożyczkodawcy. Ostatnim etapem jest zakończenie pożyczki. Po spłacie danego kredytu, zabezpieczenie zwracane jest kredytobiorcy.

KUP SALT TERAZ
Bezpieczne połączenie SSL

Ważny jest również fakt, że SALT jest platformą pożyczkową, ale nie udziela pożyczek jako firma. Wszystkie pożyczki są gwarantowane przez kredytodawców, którzy są zarejestrowani na platformie SALT. Minimalna kwota jaka jest możliwa do pożyczenia za pośrednictwem platformy SALT wynosi 5000 dolarów. Nie ma jednak maksymalnego progu pożyczki, która jest ograniczana tylko i wyłącznie do posiadanego zabezpieczenia, a także warunków oraz dostępności kapitału pożyczkodawcy.

Jak oceniasz kryptowalute SALT ?
  • Ocena dla SALT
Sending
User Review
4 (1 vote)

Dodaj Komentarz

My Newsletter

Sign Up For Updates & Newsletters