fbpx
Połącz się z nami

Cześć, czego szukasz?

Hot News

Oświadczenie nowego dyrektora generalnego FTX, Johna Raya, w sprawie bankructwa opowiada o całkowitej katastrofie

New FTX CEO John Ray’s statement on bankruptcy case tells tale of an unmitigated disaster

Upadek FTX z łaski w tym tygodniu zakończył się ogłoszeniem upadłości na podstawie rozdziału 11 11 listopada. Zgłoszenie obejmuje wszystkie 130 firm pod parasolem, a także firmę handlową Alameda.

Po ogłoszeniu tej wiadomości Sam Bankman-Fried zrezygnował ze stanowiska dyrektora generalnego. John Ray, który nadzorował Enron po skandalu księgowym w 2007 roku, objął kierownictwo po rezygnacji SBF.

Komentując upadłość, Ray powiedział, że zgłoszenie na podstawie rozdziału 11 przyniesie ulgę i pozwoli na dokładną ocenę sytuacji w celu maksymalizacji odzyskania dla wszystkich interesariuszy.

Rozdział 11 zgłoszenia umożliwiają firmie kontynuowanie działalności i są zazwyczaj realizowane w sprawach restrukturyzacji przedsiębiorstw.

A ’zupełna porażka’

Ray złożył Rozdział 11 Petycje i pisma procesowe pierwszego dnia z Bankruptcy Court of Delaware w dniu 17 listopada.

Po zapoznaniu się z księgami FTX Ray wykpił poprzednią administrację firmy, mówiąc, że nigdy nie spotkał się z „taka kompletna porażka korporacji kontrole i taki całkowity brak godnej zaufania płetwyinformacje antyczne”.

W szczególności zwrócił uwagę zagrożona integralność systemów, wadliwy nadzór regulacyjny za granicą i koncentracja kontrolę w rękach bardzo małej grupy – z których wszystkie były niedoświadczone i niezdolne do prowadzenia operacji na skalę FTX.

Ray powiedział:

„Grupa FTX nie utrzymywała scentralizowanej kontroli nad swoimi środkami pieniężnymi. Błędy proceduralne zarządzania gotówką obejmowały brak dokładnej listy rachunków bankowych i sygnatariuszy rachunków, a także niedostateczną uwagę na zdolność kredytową partnerów bankowych na całym świecie. Pod moim kierownictwem Dłużnicy ustanawiają scentralizowany system zarządzania środkami pieniężnymi z odpowiednimi mechanizmami kontroli i raportowania.”

Dogrywka

Przedsiębiorstwa zostały podzielone na cztery grupy lub silosy w celu zarządzania procesem upadłości. Dla każdego silosu Ray załączył niezbadany bilans na dzień 30 września 2022 r. Podsumowanie jest następujące:

Silos West Realm Shires Inc (WRS) obejmuje FTX US, LedgerX, amerykańskie instrumenty pochodne FTX, FTX Rynki kapitałowe w USA i Embed Clearing, między innymi.

  • Bilans wykazał aktywa ogółem w wysokości 1,36 mld USD, z czego 929,2 mln USD dotyczy aktywów obrotowych. Łączne zobowiązania wynoszą 316 mln USD, z czego 235,9 mln USD to zobowiązania bieżące.
Zasoby silosu WRS
źródło: PACER
Zobowiązania silosowe WRS
źródło: PACER

Silos Alameda odnosi się do podmiotów specjalizujących się w ilościowe fundusze handlowe; zawiera Alameda Research LLC i dłużników z siedzibą w Delaware, Korea, Japonia, Brytyjskie Wyspy Dziewicze, Antigua, Hongkong, Singapur, Seszele, Kajmany, Bahamy, Australia, Panama, Turcja i Nigeria.

  • Bilans wykazał aktywa ogółem w wysokości 13,5 mld USD, z czego 13,2 mld USD to aktywa obrotowe. Łączne zobowiązania wynoszą 5,09 mld USD, z których wszystkie są bieżące.
Zasoby silosu Alameda
źródło: PACER
Zobowiązania Alameda Silos
źródło: PACER

Silos Ventures spółki dotyczą prywatnych podmiotów inwestycyjnych, w tym Clifton Bay Investments, LLC, Clifton Bay Investments Ltd., FTX Ventures Ltd. i Island Bay Ventures Inc, między innymi.

  • Połączony bilans Clifton Bay Investments LLC i FTX Ventures Ltd wykazał aktywa ogółem w wysokości 2,014 mld USD, z czego wszystkie są aktualne. Podobnie łączne zobowiązania wynoszą 2,012 miliarda USD, co jest wartością bieżącą.
Aktywa Silosu Venture
źródło: PACER
Zobowiązania Venture Silo
źródło: PACER

Dotcom Silos posiada określone licencje i rejestracje na rynku i obejmuje cyfrową platformę transakcyjną i giełdę FTX.

  • Bilans wykazał aktywa ogółem w wysokości 2,259 mld USD, z czego 1,98 mld USD to aktywa obrotowe. Łączne zobowiązania wynoszą 466 milionów USD, a wszystkie z wyjątkiem 46 000 USD są bieżące.
Zasoby Silosu Dotcom
źródło: PACER
Zobowiązania silosu Dotcom
źródło: PACER

W każdym przypadku aktywa obrotowe przewyższają sumę zobowiązań. Jednak biorąc pod uwagę niewłaściwe kontrole korporacyjne przed jego przybyciem, Ray powiedział, że „not ufać” w któregoś ze sprawozdań finansowych.

Ray powiedział, że firmy z grupy FTX nie zachowały scentralizowanej kontroli nad swoimi środkami pieniężnymi, co oznacza, że ​​nie ma listy kont bankowych do weryfikacji sald gotówkowych. Podobnie kontrole firm były słabe, bez systemów zarządzania środkami pieniężnymi lub stosowania odpowiednich mechanizmów raportowania.

Ray powiedział, że firmą audytorską dla WRS Silo był Armanino LLP, zauważając, że jest „zawodowo zaznajomiony z firmą. Zauważył jednak, że nie był zaznajomiony z firmą audytorską Dotcom Silo, Prager Metis, która reklamuje się jako „pierwsza firma CPA, która oficjalnie otworzyła swoją siedzibę Metaverse na platformie metaverse Decentraland”.

Prezes powiedział:

„Mam poważne obawy co do informacji przedstawionych w tych zbadanych sprawozdaniach finansowych, zwłaszcza w odniesieniu do Dotcom Silo. Z praktycznego punktu widzenia nie uważam za właściwe, aby zainteresowane strony lub Trybunał opierały się na zbadanych sprawozdaniach finansowych jako na wiarygodnym wskaźniku sytuacji finansowej tych silosów”.

Silosy odzyskiwania
źródło: PACER

Niesprawdzone pożyczki; środki firmy przeznaczone na zakup domów

Zgłoszenie upadłości ujawniło również, że Sam Bankman-Fried otrzymał 1 miliard dolarów pożyczek osobistych od Alameda Research.

Ponadto Alameda udzieliła pożyczki w wysokości 543 milionów dolarów dyrektorowi inżynierii FTX, Nishadowi Singhowi. Firma udzieliła również Ryanowi Salame, współzarządzającemu FTX, pożyczkę w wysokości 55 milionów dolarów.

Ray twierdził, najwyraźniej lekceważąc procesy korporacyjne:

„Środki korporacyjne Grupy FTX zostały wykorzystane na zakup domów i innych rzeczy osobistych dla pracowników i doradców.”

Nieruchomości znajdowały się na Bahamach, a nowy dyrektor generalny stwierdził, że „nie ma dokumentacji” pozwalającej zidentyfikować zakupy jako pożyczki. Jednocześnie nieruchomość została zarejestrowana na nazwiska pracowników i doradców.

Gdzie są aktywa cyfrowe i inne inwestycje

Co zdumiewające, Ray dalej przedstawiał chaotyczne podejście do księgowości i bezpieczeństwa. SBF i współzałożyciel Gary Wang „kontrolowali dostęp do zasobów cyfrowych głównych firm w Grupie FTX”. Wewnętrzne praktyki zostały opisane przez Raya jako „nie do przyjęcia”. Grupowe konto e-mail zostało użyte jako „użytkownik root w celu uzyskania dostępu do poufnych kluczy prywatnych” w niezwykłym przykładzie niewłaściwej higieny bezpieczeństwa.

Nie było regularnego tempa „uzgadniania pozycji na blockchainie”, podczas gdy oprogramowanie było wykorzystywane do „ukrywania niewłaściwego wykorzystania funduszy klientów”. Ray szczególnie podkreślił „tajne wyłączenie Alamedy” z określonej dokumentacji, aby zapobiec likwidacji funduszy bez ręcznej interwencji.

Podobno wciąż odkrywane są nowe portfele. Jeden taki zimny portfel zawiera około 740 milionów dolarów, ale grupa firm FTX nie jest jeszcze pewna pochodzenia środków. Ponadto nie jest jasne, czy fundusze powinny być podzielone między wiele podmiotów w ramach Grupy FTX.

Obecnie Ray potwierdził, że 372 miliony dolarów zostało przelane bez zezwolenia po złożeniu wniosku o upadłość, a 300 milionów dolarów w tokenach FTT również zostało wybite po terminie. Ponadto firmy FTX uważają, że istnieją inne portfele kryptograficzne, których SBF i były zespół kierowniczy jeszcze nie ujawnili.

Analitycy kryminalistyczni zostali zatrudnieni do wyszukiwania brakujących funduszy i próby śledzenia transakcji w celu powiązania aktywów kryptograficznych. Ray skomentował, że analitycy mogą odkryć „co może być bardzo znaczącym transferem własności firmy. Pomoc sądowa została wymieniona jako potencjalny kierunek rozwiązania problemu.

Ray przedstawił przegląd śledztwa w jego obecnym stanie.

„Moim zdaniem, na podstawie dotychczas uzyskanych informacji, wielu pracowników Grupy FTX, w tym niektórzy z jej kadry kierowniczej wyższego szczebla, nie byli świadomi braków lub potencjalnego
mieszanie zasobów cyfrowych”.

Nowy prezes uważa, że ​​„obecni i byli pracownicy” mogą być „najbardziej poszkodowani” niepowodzeniem rzekomych działań FTX i SBF.

Co zdumiewające, Ray twierdził, że wiodące firmy powiązane z Alamedą i FTX Ventures „nie prowadziły pełnych ksiąg i rejestrów swoich inwestycji i działań”. Bilans dotkniętych spółek jest finalizowany od „od dołu do góry” poprzez ewidencję kasową.

Brak śladów papieru

Brak zapisów dotyczących krytycznych decyzji SBF został opisany przez pełniącego obowiązki dyrektora generalnego jako jedna z „najpowszechniejszych porażek”. Aplikacje komunikacyjne używane przez SBF zostały ustawione na „automatyczne usuwanie” wiadomości i zachęcano pracowników, aby robili to samo.

W pozornie podstawowym zadaniu Ray wyjaśnił, że firmy „spisują teraz”.

W skład zespołu zaangażowanego w procedury upadłościowe wchodzą byli dyrektorzy SEC i CFTC, a także członkowie Wydziału ds. Cyberprzestępczości Biura Prokuratora Generalnego Stanów Zjednoczonych. Ray i jego pracownicy skontaktowali się z „dziesiątkami organów regulacyjnych”, ponieważ zgłaszali potrzebę przejrzystości.

Obecna rola SBF

Ray skorzystał z okazji i stwierdził, że SBF „nie mówi w ich imieniu” na temat firm FTX zaangażowanych w proces upadłości. Ponadto potwierdził, że SBF jest obecnie na Bahamach i opisał swoją komunikację jako „niekonsekwentną i wprowadzającą w błąd”.

Powrót do zdrowia

Ray zauważył, że z powodu tych niepowodzeń w zarządzaniu gotówką dokładne pozycje gotówki nie są obecnie znane. Jednak firmy współpracują z konsultantami Alvarez & Marsal, aby rozwiązać tę sytuację.

Wszelkie fundusze ulokowane przez grupę firm FTX zostaną „zdeponowane w instytucjach finansowych w Stanach Zjednoczonych”. Każdy „silos” funduszy zostanie podzielony na segmenty, aby zespół Raya mógł alokować „koszty między różne silosy i dłużników”.

Wniosek o zarządzanie środkami pieniężnymi zostanie złożony „niezwłocznie”, aby szczegółowo określić sposób zarządzania środkami pieniężnymi w przyszłości.

Napisany przez

Robert Rosa to ekspert w dziedzinie kryptowalut, który posiada głęboką wiedzę i doświadczenie w tej dziedzinie. Jego pasja do kryptowalut pojawiła się już wiele lat temu, kiedy to był jednym z pierwszych inwestorów na rynku kryptowalut. Robert posiada wiedzę na temat różnych rodzajów kryptowalut, ich historii, a także sposobów na inwestowanie i handlowanie nimi. Jego umiejętności analityczne pozwalają mu na skuteczne przewidywanie ruchów cenowych na rynku kryptowalut, co pozwala mu na podejmowanie trafnych decyzji inwestycyjnych. Jego wiedza o technologii blockchain i kryptowalutach jest na bardzo wysokim poziomie, dzięki czemu potrafi zrozumieć potencjał i zastosowania tej technologii w różnych branżach i dziedzinach życia. Robert jest także ekspertem w dziedzinie bezpieczeństwa kryptowalut i potrafi doradzić, jak zabezpieczyć swoje inwestycje i uniknąć oszustw. Robert jest również aktywnym członkiem społeczności kryptowalutowej i regularnie uczestniczy w konferencjach, webinariach i spotkaniach poświęconych tej tematyce. Dzięki temu jest na bieżąco z najnowszymi trendami i wydarzeniami na rynku kryptowalut. Jego umiejętności doradcze są również godne podziwu, ponieważ potrafi pomóc innym ludziom w zrozumieniu i wykorzystaniu potencjału kryptowalut. Jego podejście jest bardzo profesjonalne i indywidualne, co pozwala na dostosowanie doradztwa do potrzeb i oczekiwań klienta. W sumie, Robert Rosa to nie tylko specjalista od kryptowalut, ale również pasjonat, który potrafi połączyć swoją wiedzę i doświadczenie, aby pomóc innym w zrozumieniu i wykorzystaniu potencjału kryptowalut.

Kliknij, aby skomentować

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Najnowsze

Inwestowanie wsparcie

Inwestowanie

Fundusze inwestycyjne oparte na Bitcoinie  odnotowały w ubiegłym tygodniu odpływ 423 mln USD. Oznacza to największy tygodniowy odpływ „z dużym marginesem” – tak wynika...

Giełda

Zainteresowanie parami YoBit Farming jest ogromne, o czym świadczy całkowity kapitał, który zmienia się wraz z kolejnymi transakcjami. Jednym z kluczowych elementów ekosystemu zdecentralizowanego finansowania...

Ciekawostki

Polscy sportowcy i kryptowaluty coraz częściej pojawiają się obok siebie. Przedstawiciele sportowych drużyn coraz częściej decydują się na inwestowanie w cyfrowy rynek. Podobny trend...

Inwestowanie

Top 5 kryptowalut, w które warto inwestować Nawet pomimo tego, że Internet dziś dostępny jest w każdym domu, a prawie każdy mieszkaniec krajów rozwiniętych...

Inwestowanie

Antony Di Iorio – założyciel Ethereum – porzuca kryptowaluty. Skąd wzięła się tak radykalna decyzja? Di Iorio twierdzi, że jego wybór wynika z potrzeb...

Inwestowanie

Gemini największą giełdą kryptowalut? Tak twierdzi jeden z jej założycieli – Cameron Winklevoss. Jego zdaniem przedsiębiorstwo dąży do tego, by stać się numerem jeden...

You May Also Like

Kryptowaluty

TenX to odpowiedź singapurskiego teamu na największy problem świata cyfrowych pieniędzy – możliwość dokonywania płatności  przy wykorzystaniu środków zgromadzonych w kryptowalucie. Twórcy tego innowacyjnego projektu...

Kryptowaluty

Rynek kryptowalut na świecie bardzo szybko się rozwija i zmienia. Aby nie pogubić się w wielkiej internetowej sieci warto poznać kilka najpopularniejszych obok Bitcoina,...

Hot News

Aktualny świat dąży do dwóch głównych aspektów. Mowa tutaj o zarabianiu pieniędzy oraz samorozwoju. Istotne jest to, że oba te elementy bardzo często się przeplatają,...

Hot News

Od 30 Października trwa mocna dyskusja na temat wiarygodności firmy futurenet i FutureAdPro na facebooku. Od wielu miesięcy w sieci pojawią się informacje na temat piramidy...