fbpx
Połącz się z nami

Cześć, czego szukasz?

Hot News

Op-ed: Niewypowiedziana rewolucja Ethereum: czy EOA stają się przestarzałe?

Op-ed: The unspoken Ethereum revolution: Are EOAs becoming obsolete?

Ogłoszenie

Konsensus CoinDesk

Pod radarem ogłoszono jedną z najbardziej znaczących zmian w ekosystemie Ethereum, przy niewielkiej lub zerowej reakcji społeczności. Abstrakcja kont jest podstawowym postępem w zarządzaniu kontami web3, ale obecny plan działania przynosi nowy cel — całkowite usunięcie zewnętrznych kont (EOA) z ekosystemu Ethereum.

Termin abstrakcja konta odnosi się do procesu usuwania złożoności konta Web3 w celu stworzenia bardziej przyjaznego dla użytkownika końcowego doświadczenia. Początkowo celem było uogólnienie modelu kont web3, tak aby wszystkie konta były traktowane podobnie — niezależnie od tego, czy są to konta EOA, czy inteligentne kontrakty. Wydaje się jednak, że Fundacja Ethereum zdecydowała, że ​​w przyszłości ekosystemu nie ma miejsca na EOA, faworyzując inteligentne portfele kontraktowe jako domyślny model konta dla użytkowników.

EIP-4337 i abstrakcja konta

Security Fellow dla Fundacji Ethereum, Yoav Weiss, ogłosił uruchomienie EIP-4337 podczas przemówienia w ETHDenver. Aktualizacja sieci Ethereum rozszerza możliwości inteligentnych portfeli kontraktowych o elementy abstrakcji kont, w tym zdecentralizowane pakiety, opłatę za tokeny, alternatywną pamięć i inne funkcje abstrakcji kont.

Współzałożyciel Ethereum, Vitalik Buterin, pierwotnie przedstawił EIP we wrześniu 2021 r., kiedy podzielił się koncepcją na forum Ethereum z następującą wiadomością:

„Propozycja abstrakcji konta, która całkowicie unika potrzeby zmian protokołów warstwy konsensusu, zamiast tego polega na oddzielnej pamięci obiektów UserOperation i górników uruchamiających niestandardowy kod lub rynek pakietów”.

Jednak jednym z kluczowych aspektów EIP-4337, który pozornie pozostał niezauważony przez wielu, jest ruch w kierunku całkowitego usunięcia EOA. Dokumentacja EIP na stronie Fundacji Ethereum stwierdza, że ​​podstawową motywacją do aktualizacji jest „całkowite wyeliminowanie jakiejkolwiek potrzeby posiadania przez użytkowników również EOA”.

„Osiągnij kluczowy cel abstrakcji konta: pozwól użytkownikom używać inteligentnych portfeli kontraktowych zawierających dowolną logikę weryfikacji zamiast EOA jako podstawowego konta. Całkowicie wyeliminuj potrzebę posiadania przez użytkowników EOA”.

CryptoSlate skontaktował się z kilkoma dostawcami portfeli, ale żaden nie był chętny do omówienia potencjalnej całkowitej eliminacji EOA, biorąc pod uwagę brak ram czasowych ze strony Fundacji Ethereum. W chwili obecnej Fundacja Ethereum nie odpowiedziała na próby komentarza.

Co to jest EOA?

EOA na Ethereum to szczególny rodzaj konta zarządzanego przez użytkownika, który posiada klucz prywatny, w przeciwieństwie do konta inteligentnej umowy. Zasadniczo EOA służy jako kryptograficzna tożsamość użytkownika w łańcuchu blokowym Ethereum, umożliwiając mu przechowywanie, wysyłanie i odbieranie ETH, NFT lub innych tokenów oraz interakcję z inteligentnymi umowami.

EOA jest identyfikowany przez unikalny adres publiczny z jego klucza prywatnego. W przeciwieństwie do inteligentnego konta kontraktowego, EOA nie ma powiązanego kodu ani logiki. Jednak nadal może podpisywać transakcje w celu inicjowania transferów, wdrażania inteligentnych kontraktów lub interakcji z istniejącymi inteligentnymi kontraktami w sieci Ethereum.

Główna różnica między kontem EOA a kontem inteligentnej umowy polega na ich kontroli. EOA jest zarządzany przez podmiot zewnętrzny za pomocą klucza prywatnego, podczas gdy konto inteligentnej umowy jest kontrolowane przez kod inteligentnej umowy i podlega zasadom określonym w tym kodzie.

Czy potrzebujemy EOA?

EOA to najbardziej wypróbowany i przetestowany typ konta blockchain. Popularne portfele programowe, takie jak MetaMask i portfele sprzętowe, takie jak Ledger, Tezor i SafePal, są zakładane na kontach EOA. Usunięcie EOA miałoby ogromny wpływ na takie projekty i wymagałoby aktualizacji kodu na dużą skalę.

Podczas gdy kwestia wprowadzania nowych użytkowników do web3 — poprzez wymaganie od nich bezpiecznego rejestrowania i przechowywania złożonego klucza prywatnego lub frazy o długim ziarnie — jest powszechnie akceptowanym problemem, usunięcie podstawowego składnika ekosystemu Ethereum stanowi drastyczne rozwiązanie problemu.

Ponadto usunięcie EOA przyniosłoby niezliczone potencjalne problemy, które należy rozwiązać — w tym utratę prostoty, zwiększoną złożoność, wyższe koszty transakcji, problemy ze zgodnością, obawy dotyczące bezpieczeństwa, fragmentację EVM, a nawet potencjalny spadek adopcji z powodu zwiększonych tarć.

Nie sugeruję, że wszystkie powyższe problemy są nie do pokonania. Jednak droga do usunięcia EOA będzie obejmować problemy, których jeszcze nie wymyślono. Ponadto, ponieważ Ethereum znajduje się w sercu ekosystemu web3, usunięcie EOA z sieci Ethereum prawdopodobnie doprowadzi do problemów ze zgodnością w całym krajobrazie EVM.

Problemy z usuwaniem EOA

Na rynku niedźwiedzia łatwo jest opowiadać się za wykorzystaniem inteligentnych kontraktów – które zużywają średnio więcej gazu niż EOA ze względu na złożoną logikę stosowaną do wykonania kodu. W chwili obecnej koszt gazu w Ethereum wynosi 12 GWEI (0,40 USD), w tym opłata podstawowa sieci.

Poniższy wykres przedstawia zmianę średniej ceny gazu płaconej za transakcję od momentu uruchomienia sieci. W latach 2021-2022 cena gazu wzrosła do 305 GWEI i wynosiła średnio około 120 GWEI, czyli około dziesięć razy więcej niż obecnie. Gdyby EOA zostały całkowicie usunięte, koszt transakcji w sieci blockchain warstwy 1 Ethereum prawie na pewno wzrósłby.

cena gazu et
źródło: glassnode

Jednak postępujący postęp rozwiązań skalujących Ethereum — takich jak Polygon i dedykowane branżowe warstwy 2, takie jak Immutable — będzie jeszcze ważniejszy dla sieci, jeśli transakcje w warstwie podstawowej staną się wygórowane.

Jeśli chodzi o inne zidentyfikowane kwestie, należy również wziąć pod uwagę zmieniający się krajobraz wytycznych regulacyjnych. Niedawno Parlament Europejski przyjął ustawę dotyczącą branży Internetu rzeczy (IoT) — wymagającą, aby wszystkie inteligentne kontrakty zawierały „wyłącznik awaryjny”, a tym samym „możliwość aktualizacji serwera proxy”. Artykuł 30 ustawy ma następujący wymóg:

„Wdrażanie inteligentnych kontraktów dla innych osób w kontekście umowy o udostępnianie danych musi spełniać następujące zasadnicze wymogi[…]

Bezpieczne zakończenie i przerwanie: upewnij się, że istnieje mechanizm kończący ciągłą realizację transakcji: inteligentna umowa zawiera wewnętrzne funkcje, które mogą zresetować lub nakazać umowie zatrzymanie lub przerwanie operacji, aby uniknąć przyszłych (przypadkowych) realizacji.”

Oznacza to, że każdy inteligentny portfel kontraktowy musiałby zawierać funkcję, która umożliwiłaby programiście usunięcie konta – eliminując suwerenny charakter konta, gdyby zostało to wdrożone przez kogokolwiek innego niż właściciel konta.

Co więcej, jeśli Ethereum całkowicie odejdzie od EOA, każdy łańcuch EVM musiałby zaimplementować tę samą funkcjonalność – lub ryzykować utratę kompatybilności z Ethereum Mainnet. Implementacja w innych łańcuchach prawdopodobnie nie zostałaby zsynchronizowana, co spowodowałoby fragmentację ekosystemu i potencjalnie niekompatybilne dApps.

Projekty, które obecnie są w pełni zgodne z wieloma łańcuchami EVM, mogą utracić dostęp do niektórych sieci podczas przejścia.

Innowacja EOA

Po co więc usuwać EOA? Wydaje się, że Fundacja Ethereum zrezygnowała z potencjału innowacji w przestrzeni EOA, wzywając do całkowitego usunięcia EOA. Jednak doradzałem projektowi o nazwie Intu w 2022 roku, który właśnie to robi i jest mało prawdopodobne, aby był to jedyny. Za całkowitą przejrzystość zapłacono mi za czas poświęcony na doradzanie projektowi, ale nie mam innej motywacji do sukcesu Intu niż wiara w wizję zespołu.

Celem tego artykułu nie jest szyling żadnego rozwiązania ani tworzenie FUD w ekosystemie Ethereum. Zamiast tego chcę podnieść świadomość tego problemu i ułatwić debatę i koordynację w tej przestrzeni.

Uważam, że nie powinniśmy mieć oświadczeń Fundacji Ethereum deklarujących usunięcie EOA bez uprzedniego przeprowadzenia odpowiedniego publicznego procesu. Taki proces zapewniłby, że EOA potrzebować które mają zostać usunięte, jak wyglądają ramy czasowe i jak zostaną rozwiązane wszystkie potencjalne problemy z bezpieczeństwem, kompatybilnością i użytecznością przed przejściem.

Należy również podkreślić, że usunięcie EOA nie zostało potwierdzone. Ethereum to zdecentralizowany ekosystem bez scentralizowanej jednostki kontrolującej. Jednak Fundacja Ethereum ma duży wpływ na społeczność programistów. Dlatego uważam, że ważne jest, aby kontynuować tę rozmowę dla zdrowia ekosystemu.

Rozumiem punkt widzenia Fundacji Ethereum. Po prostu chciałbym, aby rozmowa była bardziej otwarta, aby upewnić się, że zmierzamy w kierunku abstrakcji konta z całkowicie otwartymi oczami. Jak mądrze powiedział Paul Saffo: „Silne przekonania słabo się trzymają”.

Napisany przez

Robert Rosa to ekspert w dziedzinie kryptowalut, który posiada głęboką wiedzę i doświadczenie w tej dziedzinie. Jego pasja do kryptowalut pojawiła się już wiele lat temu, kiedy to był jednym z pierwszych inwestorów na rynku kryptowalut. Robert posiada wiedzę na temat różnych rodzajów kryptowalut, ich historii, a także sposobów na inwestowanie i handlowanie nimi. Jego umiejętności analityczne pozwalają mu na skuteczne przewidywanie ruchów cenowych na rynku kryptowalut, co pozwala mu na podejmowanie trafnych decyzji inwestycyjnych. Jego wiedza o technologii blockchain i kryptowalutach jest na bardzo wysokim poziomie, dzięki czemu potrafi zrozumieć potencjał i zastosowania tej technologii w różnych branżach i dziedzinach życia. Robert jest także ekspertem w dziedzinie bezpieczeństwa kryptowalut i potrafi doradzić, jak zabezpieczyć swoje inwestycje i uniknąć oszustw. Robert jest również aktywnym członkiem społeczności kryptowalutowej i regularnie uczestniczy w konferencjach, webinariach i spotkaniach poświęconych tej tematyce. Dzięki temu jest na bieżąco z najnowszymi trendami i wydarzeniami na rynku kryptowalut. Jego umiejętności doradcze są również godne podziwu, ponieważ potrafi pomóc innym ludziom w zrozumieniu i wykorzystaniu potencjału kryptowalut. Jego podejście jest bardzo profesjonalne i indywidualne, co pozwala na dostosowanie doradztwa do potrzeb i oczekiwań klienta. W sumie, Robert Rosa to nie tylko specjalista od kryptowalut, ale również pasjonat, który potrafi połączyć swoją wiedzę i doświadczenie, aby pomóc innym w zrozumieniu i wykorzystaniu potencjału kryptowalut.

Kliknij, aby skomentować

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Najnowsze

Inwestowanie wsparcie

Inwestowanie

Fundusze inwestycyjne oparte na Bitcoinie  odnotowały w ubiegłym tygodniu odpływ 423 mln USD. Oznacza to największy tygodniowy odpływ „z dużym marginesem” – tak wynika...

Giełda

Zainteresowanie parami YoBit Farming jest ogromne, o czym świadczy całkowity kapitał, który zmienia się wraz z kolejnymi transakcjami. Jednym z kluczowych elementów ekosystemu zdecentralizowanego finansowania...

Ciekawostki

Polscy sportowcy i kryptowaluty coraz częściej pojawiają się obok siebie. Przedstawiciele sportowych drużyn coraz częściej decydują się na inwestowanie w cyfrowy rynek. Podobny trend...

Inwestowanie

Top 5 kryptowalut, w które warto inwestować Nawet pomimo tego, że Internet dziś dostępny jest w każdym domu, a prawie każdy mieszkaniec krajów rozwiniętych...

Inwestowanie

Antony Di Iorio – założyciel Ethereum – porzuca kryptowaluty. Skąd wzięła się tak radykalna decyzja? Di Iorio twierdzi, że jego wybór wynika z potrzeb...

Inwestowanie

Gemini największą giełdą kryptowalut? Tak twierdzi jeden z jej założycieli – Cameron Winklevoss. Jego zdaniem przedsiębiorstwo dąży do tego, by stać się numerem jeden...

You May Also Like

Kryptowaluty

TenX to odpowiedź singapurskiego teamu na największy problem świata cyfrowych pieniędzy – możliwość dokonywania płatności  przy wykorzystaniu środków zgromadzonych w kryptowalucie. Twórcy tego innowacyjnego projektu...

Kryptowaluty

Rynek kryptowalut na świecie bardzo szybko się rozwija i zmienia. Aby nie pogubić się w wielkiej internetowej sieci warto poznać kilka najpopularniejszych obok Bitcoina,...

Hot News

Aktualny świat dąży do dwóch głównych aspektów. Mowa tutaj o zarabianiu pieniędzy oraz samorozwoju. Istotne jest to, że oba te elementy bardzo często się przeplatają,...

Hot News

Od 30 Października trwa mocna dyskusja na temat wiarygodności firmy futurenet i FutureAdPro na facebooku. Od wielu miesięcy w sieci pojawią się informacje na temat piramidy...