fbpx
Połącz się z nami

Cześć, czego szukasz?

Hot News

Op-ed: Jak surowsze przepisy dotyczące kryptowalut w Hongkongu mają na celu zwiększenie zaufania inwestorów

Op-ed: How Hong Kong’s stricter crypto regulations aim to boost investor confidence

Poniżej znajduje się wpis gościnny od Anndy Lian.

Hongkong od wielu lat jest głównym ośrodkiem finansowym, aw ostatnich latach wykazuje rosnące zainteresowanie technologiami blockchain i kryptowalutami. Rząd Hongkongu zadeklarował swoje wsparcie dla rozwoju branży, a wiele inicjatyw ma na celu pomóc w stworzeniu sprzyjającego środowiska dla firm kryptowalutowych i blockchain.

Hongkong ma ugruntowane ramy regulacyjne dotyczące usług finansowych, które pomogły przyciągnąć wiele firm kryptograficznych i blockchain. Władze monetarne Hongkongu (HKMA) uruchomiły kilka inicjatyw wspierających rozwój technologii blockchain i walut cyfrowych. Na przykład HKMA pracuje nad rozwojem cyfrowej waluty banku centralnego (CBDC), a także uruchomiła platformę finansowania handlu opartą na blockchain.

Wiele aktywnych społeczności blockchain i kryptowalut w Hongkongu zapewnia wsparcie i zasoby dla firm i deweloperów z branży. Wiele wydarzeń i konferencji związanych z blockchainem i kryptowalutami w mieście pomaga tworzyć możliwości nawiązywania kontaktów i promować rozwój branży.

W grudniu 2022 r. Rada Legislacyjna Hongkongu przyjęła poprawkę do rozporządzenia w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AMLO), wprowadzającą system licencjonowania dla dostawców usług w zakresie aktywów wirtualnych (VASP).

Nowe ramy regulacyjne Hongkongu

Hongkong niedawno wdrożył nowe ramy regulacyjne dotyczące handlu i usług kryptowalutowych. Zaktualizowane rozporządzenie w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy jest zgodne z zaleceniem nr 15 grupy zadaniowej ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy (FATF), które wymaga od dostawców usług w zakresie aktywów wirtualnych (VASP) przestrzegania zasad przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) i finansowaniu terroryzmu (CFT) przepisy prawne.

Nowe przepisy wymagają od wszystkich VASP działających w Hongkongu uzyskania licencji od Komisji Papierów Wartościowych i Kontraktów Terminowych (SFC). Bez licencji osoby fizyczne i firmy nie mogą oferować usług VA ani deklarować się jako dostawca.

Rząd Hongkongu ściśle reguluje wszystkie działania związane ze świadczeniem usług w zakresie aktywów wirtualnych (VA). Termin „Usługi VA” obejmuje szeroki zakres usług elektronicznych, które obejmują między innymi:

  • (a) regularne oferowanie wirtualnych aktywów na sprzedaż lub zakup, co skutkuje wiążącą transakcją; regularne przedstawianie lub identyfikowanie osób innym stronom w celu negocjowania lub zawierania wiążących transakcji na aktywach wirtualnych lub z uzasadnionymi oczekiwaniami;
  • (b) Posiadanie bezpośredniej lub pośredniej kontroli nad pieniędzmi klienta lub wirtualnymi aktywami klienta podczas świadczenia takich usług.

Należy zauważyć, że platformy handlu kryptowalutami, które umożliwiają obrót produktami finansowymi, takimi jak papiery wartościowe i kontrakty terminowe futures, nie podlegają nowemu systemowi licencjonowania, ponieważ są już regulowane rozporządzeniem w sprawie papierów wartościowych i kontraktów terminowych. Należy również zauważyć, że nowe wymagania licencyjne obejmują wszystkie giełdy kryptowalut zarejestrowane w Hongkongu zgodnie z rozporządzeniem w sprawie spółek, w tym te z siedzibą poza Hongkongiem, które aktywnie kierują swoje działania marketingowe do obywateli Hongkongu.

Zakaz dla nielicencjonowanych dostawców usług VA

Znowelizowane rozporządzenie zabrania również osobom nielicencjonowanym pełnienia funkcji regulowanych związanych z działalnością gospodarczą polegającą na świadczeniu usług VA. Takie funkcje mogą obejmować kupowanie lub sprzedawanie aktywów wirtualnych, zarządzanie portfelami aktywów wirtualnych oraz świadczenie usług przechowywania aktywów wirtualnych.

Osoby fizyczne lub firmy bez licencji nie mogą reklamować usług wirtualnej rzeczywistości w Hongkongu. SFC może podejmować działania egzekucyjne wobec podmiotów nielicencjonowanych, w tym nakładać grzywny i cofać licencje.

Wpływ na VASP

Nowe przepisy mają istotne implikacje dla VASP działających w Hongkongu. Proces licencjonowania jest rygorystyczny i wymaga od VASP wykazania zgodności z wymogami AML/CFT. Licencjonowani VASP podlegają ciągłemu nadzorowi i monitorowaniu przez SFC.

Proces licencjonowania wymaga od VASP dostarczenia szczegółowych informacji biznesowych, w tym struktury własności, zespołu zarządzającego i systemów zarządzania ryzykiem. VASP muszą również przeprowadzać badania due diligence klientów i monitorować transakcje w celu wykrywania i zgłaszania podejrzanych działań.

VASP, które nie spełnią wymogów regulacyjnych, mogą ponieść poważne konsekwencje, w tym grzywny, cofnięcie licencji i uszczerbek na reputacji. Regulacje mają na celu promowanie bezpiecznego i stabilnego rynku aktywów wirtualnych w Hongkongu oraz ochronę interesów inwestorów i konsumentów.

Korzyści z nowych ram regulacyjnych

Nowe ramy regulacyjne dotyczące usług związanych z wirtualnymi aktywami w Hongkongu mają kilka zalet dla VASP i inwestorów. Po pierwsze, przepisy zapewniają jasność i pewność co do otoczenia prawnego i regulacyjnego usług związanych z wirtualnymi aktywami w Hongkongu. Ta przejrzystość może pomóc przyciągnąć więcej inwestorów i firm na rynek.

Po drugie, regulacje promują przejrzystość i odpowiedzialność na rynku aktywów wirtualnych. Licencjonowani VASP muszą prowadzić odpowiednią dokumentację, przeprowadzać regularne audyty i zgłaszać podejrzane działania odpowiednim władzom. Wymogi te mogą pomóc w powstrzymaniu oszustw i innych nielegalnych działań na rynku.

Po trzecie, przepisy pomagają promować równe szanse dla wszystkich VASP działających w Hongkongu. Proces licencjonowania zapewnia, że ​​wszystkie VASP spełniają te same wysokie standardy i podlegają tym samym wymogom regulacyjnym. Może to pomóc w stworzeniu bardziej konkurencyjnego i sprawiedliwego rynku usług związanych z wirtualnymi aktywami w Hongkongu.

Jak zdobyć licencję?

Firmy zajmujące się kryptowalutami muszą uzyskać licencję od Securities and Futures Commission, organu regulacyjnego ds. rynków papierów wartościowych i kontraktów terminowych. Aby uzyskać licencję, firma musi przejść test kompetencji i reputacji, który obejmuje sprawdzenie przeszłości kryminalnej, historii wyników w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, sytuacji finansowej, wykształcenia lub innych kwalifikacji, reputacji, doświadczenia, charakteru, wiarygodności i uczciwości finansowej danej osoby. Przedsiębiorca musi również wystąpić z wnioskiem o wyrażenie zgody na lokal do przechowywania ewidencji lub dokumentów wymaganych rozporządzeniem. Ponadto każdy dyrektor wnioskodawcy i ostateczny właściciel muszą zostać uznani za „odpowiednich i właściwych”, aby mogli być powiązani ze świadczeniem usługi VA.

Aby spełnić wymogi regulacyjne nowego rozporządzenia, licencjonowane firmy kryptograficzne muszą wprowadzić środki AML/CTF, w tym należytą staranność klienta, monitorowanie transakcji i prowadzenie dokumentacji, sprawdzanie klientów pod kątem międzynarodowych sankcji i list obserwacyjnych pod kątem statusu PEP oraz sprawdzanie klientów w niekorzystnych mediach. Muszą również przestrzegać wymogów przepisów dotyczących podróży i wyznaczyć uprawnionego audytora w ciągu jednego miesiąca po uzyskaniu licencji dostawcy. Ponadto muszą sporządzać sprawozdania finansowe i inne dokumenty za określone okresy i przedkładać je Komisji wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta w ciągu czterech miesięcy po zakończeniu roku budżetowego, którego dotyczą.

Licencjonowany usługodawca musi również przedłożyć Komisji roczne sprawozdanie i uiścić określoną opłatę w ciągu jednego miesiąca po każdej rocznicy przyznania licencji. Ponadto osoba posiadająca licencję musi powiadomić Komisję na piśmie o wszelkich zmianach w informacjach, które osoba posiadająca licencję lub ostateczny właściciel dostarczyła zgodnie z wymogami rozporządzenia, w tym o planowanym zaprzestaniu działalności lub zamiarze zmiany adresu, pod którym zamierza przekazywać wszelkie serwis VA.

Ostatnie słowa

SFC będzie mieć szerokie uprawnienia do nadzorowania AML/CTF i przestrzegania przepisów przez licencjonowanych VASP, w tym do nakładania sankcji. Firmy, które działają bez licencji lub naruszają zasady przeciwdziałania praniu pieniędzy, mogą zostać ukarane wysokimi grzywnami i więzieniem dla kadry kierowniczej wyższego szczebla. W przypadku oszukańczych działań lub oszustw dotyczących aktywów wirtualnych grzywny mogą sięgać nawet 10 000 000 HKD (1 277 000 USD) i pozbawienia wolności do 10 lat.

Nowe przepisy wejdą w życie 1 kwietnia 2023 r. Niektóre przepisy, w tym wymagania licencyjne, wejdą w życie 1 czerwca 2023 r. Zaleca się, aby przedsiębiorstwa jak najszybciej zaczęły przygotowywać się do nowych przepisów i dokonać przeglądu swoich AML/CTF polityki i kontrole w celu zidentyfikowania potencjalnych luk w wymaganiach.

Ogólnie rzecz biorąc, oczekuje się, że wdrożenie tych nowych przepisów przyciągnie więcej inwestorów instytucjonalnych na rynek kryptowalut w Hongkongu, ponieważ będą oni mieli większe zaufanie do bezpieczeństwa i legalności branży. Posunięcie to dostosowuje również przepisy dotyczące kryptowalut w Hongkongu do światowych standardów i najlepszych praktyk.

Hongkong doświadczył znaczących wydarzeń od 2019 roku, które miały duży wpływ na miasto i jego mieszkańców. Hongkong musiał stawić czoła wielu wyzwaniom, od protestów i niepokojów politycznych, przez pandemię COVID-19, po wprowadzenie prawa bezpieczeństwa narodowego i zmiany polityczne. Mam nadzieję, że nowy program kryptograficzny miasta posunie krytyczny krok naprzód. Wykorzystując możliwości nowych technologii, chroniąc inwestorów i promując przejrzystość, Hongkong może nadal być liderem w światowym sektorze finansowym.

Trochę „#AnndyLian do przemyślenia”, zanim zakończę ten artykuł:

Japoński rząd wcześnie zdał sobie sprawę, że umożliwienie inwestorom detalicznym udziału w rynku kryptowalut może pomóc w promowaniu adopcji i innowacji. Moje pytanie brzmi: „Czy Hongkong zastosuje podejście Japonii do umożliwienia inwestorom detalicznym handlu kryptowalutami w regulowanym środowisku?”

To może być jeden z ich punktów sprzedaży. Jestem chętny, aby się dowiedzieć.

Najnowszy raport

Czy MicroStrategy jest niedoceniana?

Najnowszy raport rynkowy CryptoSlate głęboko zagłębia się w MicroStrategy i jej zasoby, aby ustalić, czy pionier Bitcoin może zobaczyć gwałtowny wzrost cen akcji.

Czy MicroStrategy jest niedoceniana?
Napisany przez

Robert Rosa to ekspert w dziedzinie kryptowalut, który posiada głęboką wiedzę i doświadczenie w tej dziedzinie. Jego pasja do kryptowalut pojawiła się już wiele lat temu, kiedy to był jednym z pierwszych inwestorów na rynku kryptowalut. Robert posiada wiedzę na temat różnych rodzajów kryptowalut, ich historii, a także sposobów na inwestowanie i handlowanie nimi. Jego umiejętności analityczne pozwalają mu na skuteczne przewidywanie ruchów cenowych na rynku kryptowalut, co pozwala mu na podejmowanie trafnych decyzji inwestycyjnych. Jego wiedza o technologii blockchain i kryptowalutach jest na bardzo wysokim poziomie, dzięki czemu potrafi zrozumieć potencjał i zastosowania tej technologii w różnych branżach i dziedzinach życia. Robert jest także ekspertem w dziedzinie bezpieczeństwa kryptowalut i potrafi doradzić, jak zabezpieczyć swoje inwestycje i uniknąć oszustw. Robert jest również aktywnym członkiem społeczności kryptowalutowej i regularnie uczestniczy w konferencjach, webinariach i spotkaniach poświęconych tej tematyce. Dzięki temu jest na bieżąco z najnowszymi trendami i wydarzeniami na rynku kryptowalut. Jego umiejętności doradcze są również godne podziwu, ponieważ potrafi pomóc innym ludziom w zrozumieniu i wykorzystaniu potencjału kryptowalut. Jego podejście jest bardzo profesjonalne i indywidualne, co pozwala na dostosowanie doradztwa do potrzeb i oczekiwań klienta. W sumie, Robert Rosa to nie tylko specjalista od kryptowalut, ale również pasjonat, który potrafi połączyć swoją wiedzę i doświadczenie, aby pomóc innym w zrozumieniu i wykorzystaniu potencjału kryptowalut.

Kliknij, aby skomentować

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Najnowsze

Inwestowanie wsparcie

Inwestowanie

Fundusze inwestycyjne oparte na Bitcoinie  odnotowały w ubiegłym tygodniu odpływ 423 mln USD. Oznacza to największy tygodniowy odpływ „z dużym marginesem” – tak wynika...

Giełda

Zainteresowanie parami YoBit Farming jest ogromne, o czym świadczy całkowity kapitał, który zmienia się wraz z kolejnymi transakcjami. Jednym z kluczowych elementów ekosystemu zdecentralizowanego finansowania...

Ciekawostki

Polscy sportowcy i kryptowaluty coraz częściej pojawiają się obok siebie. Przedstawiciele sportowych drużyn coraz częściej decydują się na inwestowanie w cyfrowy rynek. Podobny trend...

Inwestowanie

Top 5 kryptowalut, w które warto inwestować Nawet pomimo tego, że Internet dziś dostępny jest w każdym domu, a prawie każdy mieszkaniec krajów rozwiniętych...

Inwestowanie

Antony Di Iorio – założyciel Ethereum – porzuca kryptowaluty. Skąd wzięła się tak radykalna decyzja? Di Iorio twierdzi, że jego wybór wynika z potrzeb...

Inwestowanie

Gemini największą giełdą kryptowalut? Tak twierdzi jeden z jej założycieli – Cameron Winklevoss. Jego zdaniem przedsiębiorstwo dąży do tego, by stać się numerem jeden...

You May Also Like

Kryptowaluty

TenX to odpowiedź singapurskiego teamu na największy problem świata cyfrowych pieniędzy – możliwość dokonywania płatności  przy wykorzystaniu środków zgromadzonych w kryptowalucie. Twórcy tego innowacyjnego projektu...

Kryptowaluty

Rynek kryptowalut na świecie bardzo szybko się rozwija i zmienia. Aby nie pogubić się w wielkiej internetowej sieci warto poznać kilka najpopularniejszych obok Bitcoina,...

Hot News

Aktualny świat dąży do dwóch głównych aspektów. Mowa tutaj o zarabianiu pieniędzy oraz samorozwoju. Istotne jest to, że oba te elementy bardzo często się przeplatają,...

Hot News

Od 30 Października trwa mocna dyskusja na temat wiarygodności firmy futurenet i FutureAdPro na facebooku. Od wielu miesięcy w sieci pojawią się informacje na temat piramidy...