fbpx

Moon Litecoin, tak jak każdy kran pozwala na zarobienie ułamków coinów, ale na czym dokładnie to polega? Moon Litecoin – co daje takie rozwiązanie?

Moon Litecoin jest kranem za pomocą którego, użytkownicy mogą zarobić w różnych porach dnia różne ilości litecoinów. Zgodnie z informacjami zamieszczonymi na oficjalnej stronie Moon Litecoin, to właśnie od użytkownika zależy kiedy, i z jaką częstotliwością będzie odbierał należne mu nagrody. Tak jak w przypadku większości tego typu rozwiązań minimalny czas pomiędzy kolejnymi roszczeniami, wynosi zaledwie 5 minut. Jest to jednoznaczne z faktem, że użytkownicy mogą deponować najmniejsze kwoty coinów co 5 minut, lub też zaczekać i zdeponować adekwatnie większą nagrodę na koniec dnia. Warto mieć na uwadze fakt, że Moon Litecoin w początkowej fazie działania wypełnia się z dużą szybkością, jednak po upływie pewnego czasu zaczyna zwalniać.

Jak można założyć roszczenie w kranie Moon Litecoin?

Aby założyć roszczenie, od użytkownika wymagane jest zalogowanie się na oficjalnej stronie moonlitecoin. Można tego dokonać używając adresu przypisanego do portfela walut cyfrowych lub adresu e-mail. W przypadku pierwszej opcji, należy najpierw upewnić się, że jest on powiązany z takim portfelem, który pozwoli na przeprowadzenie transakcji progowej wynoszącej w tym przypadku 500 000 litoshi. Po prawidłowym zalogowaniu się, użytkownik możne złożyć wniosek o wypłatę. W tym celu, należy kliknąć przycisk opisany hasłem “claim now”. Kolejny etap polega na poddaniu użytkownika procesowi weryfikacji za pomocą CAPTCHA lub Solvemedia. Po złożeniu wniosku o wypłatę na ekranie zostanie wyświetlony komunikat dotyczący ilości wypłacanych przez niego litoshi.

Warto również mieć na uwadze fakt, że istnieją także krany dla innych walut cyfrowych. Do najpopularniejszych z nich należą:

  • Moon Bitcoin
  • Moon Dash
  • Moon Bitcoin Cash.

Problemy związane ze złożeniem wniosku o roszczenie Moon Litecoin

Zdarzają się czasem sytuacje, w których użytkownik ma swoiste problemy związane ze złożeniem wniosku o wypłatę na Moon Litecoin. Są one najczęściej uwarunkowane przez czynniki zamieszczone i opisane poniżej:

  • włączona blokada wyświetlania reklam – włączenie przez użytkownika funkcji blokowania reklam jest praktycznie zawsze jednoznaczne z faktem, że złożenie wniosku będzie niemożliwe. Dlatego też zaleca się wyłączenie blokady i ponowne wygenerowanie roszczenia.
  • brak kompatybilności przeglądarki internetowej lub urządzenia – dochodzi do tego w sytuacji, gdy wybrana przez użytkownika przeglądarka lub jego urządzenie nie są obsługiwane przez kran Moon Litecoin. W takim przypadku w trakcie zgłaszania roszczenia wyświetla się na ekranie komunikat mówiący o istniejącym błędzie. W takiej sytuacji zaleca się, aby użytkownik skorzystał z innej przeglądarki lub innego sprzętu.
  • błędne wypełnienie CAPTCHA – istnieje możliwość, że CAPTCHA lub Solvemedia nie zostały prawidłowo wypełnione. W takiej sytuacji zaleca się, aby użytkownik ponownie złożył wniosek.

Dodaj Komentarz

My Newsletter

Sign Up For Updates & Newsletters