fbpx
Połącz się z nami

Cześć, czego szukasz?

Hot News

Inwestorzy stracili ponad 100 mln USD po tym, jak Invictus Capital przeniósł fundusze do UST, Celsius wbrew ich woli

Investors lost over $100M after Invictus Capital moved funds into UST, Celsius against their wishes

Invictus Capital, kryptoinwestycyjna firma z siedzibą w RPA, przeniosła krypto z funduszy przeznaczonych na inwestycje z „brak przewidywanego ryzyka spadku” na Terra USD i przetrzymał tokeny przez wydarzenie depeg UST, podając „dość niesamowite zainteresowanie” jako uzasadnienie przetrzymania awarii.

Przegląd najważniejszych wydarzeń

  • Invictus Capital zainwestował miliony dolarów funduszy inwestorów w ekosystem Terra, aby wykorzystać ogromne zyski w ramach „regulowanych” funduszy.
  • Zarządzający funduszami odmówili inwestorom wezwań do sprzedaży UST, zanim kurs spadł poniżej 0,93 USD.
  • Aktywa kryptograficzne inwestorów miały znajdować się w chłodni, ale Invictus zainwestował je w Celsjusza.
  • Założyciel firmy został zmuszony do wycofania się po dokonaniu złej transakcji, która kosztowała firmę 4 miliony dolarów.
  • Pracownicy Invictus Capital zagrozili zgłoszeniem założyciela o oszustwo jako dźwignię przy sprzedaży jednego z funduszy.
  • Pracownicy zamknęli wszystkie kanały mediów społecznościowych i zawiesili wypłaty.
  • Dyrektorzy Invictus rzekomo grozili założycielowi i ścigali go do domu jego rodziców.
  • Invictus rzekomo stworzył kampanię oszczerstw przeciwko założycielowi i byłemu prezesowi Danielowi Schwartzkopffowi.
  • Invictus Capital przechodzi obecnie dobrowolną likwidację na Kajmanach poprzez swoją spółkę holdingową New World Holdings.
  • Dyrektor generalny ds. restrukturyzacji próbował wykorzystać wpływy, aby zapobiec opublikowaniu historii.

Invictus Capital

Invictus Capital zarządzał aktywami o wartości około 135 milionów dolarów w momencie upadku Terra Luna. Odsetek tych środków znajdował się w UST, co można uznać za działanie niezgodne z warunkami oryginału biały papier który odnosił się do „ekwiwalentów USD z niewielkim przewidywanym ryzykiem wypłaty”.

Mniej więcej w tym samym czasie okazało się, że 50% aktywów nominowanych do chłodni jest przechowywanych w stopniach Celsjusza. Fundusze są teraz zablokowane, a Invictus Capital balansuje na krawędzi bankructwa i złożył wniosek o dobrowolną likwidację.

Firma zawiesiła wypłaty i zamknęła wszystkie swoje kanały mediów społecznościowych w obliczu wewnętrznego konfliktu i oburzenia inwestorów domagających się informacji na temat ich udziałów.

Komunikacja z Invictus została ograniczona od początku czerwca, a dyrektor generalny ds. restrukturyzacji, Haydn Hammond, został mianowany po odejściu założyciela i byłego dyrektora generalnego Daniela Schwartzkopffa.

Invictus Capital jest podmiotem publicznym reprezentującym kilka odrębnych spółek portfelowych na Kajmanach. Jego oferta ma na celu umożliwienie inwestorom prostego inwestowania w kryptowaluty przy jednoczesnej minimalizacji ryzyka spadków.

Jeden produkt, Invictus Margin Lending (IML), faktycznie oferuje „możliwość wykorzystania zmienności rynku kryptowalut w celu uzyskania odsetek brak przewidywanego ryzyka spadku.

Usunięcie CEO

Sprawy zaczęły się rozpadać dla Invictus w kwietniu 2022 roku po bójce między Schwartzkopffem a członkami jednego z dostawców usług Kalahari. Kalahari i inna firma, Sahara, świadczyły wszystkie usługi pracownicze dla Grupy Kapitałowej Invictus, zgodnie z zeznaniami Kalahari i Sahara Director Steven Williams.

struktura invictus

CryptoSlate skontaktował się z kilkoma pracownikami Invictus, ale wszystkie prośby o komentarz zostały odrzucone. Jedyny dostępny komentarz pochodzi od list personelowi Invictus po usunięciu Schwartzkopffa, stwierdzając, że „jest to wystarczająco poważne, że prawdopodobnie spowoduje przerwanie działalności lub istotną restrukturyzację”.

Udało nam się jednak porozmawiać z Schwartzkopffem i kilkoma inwestorami, w tym z Lwem Mazurem.

Mazur, założyciel Quantfury, platformy handlowej blockchain, związał się z Invictus poprzez swój produkt inwestycyjny Hyperion Investment Fund. Inwestorzy zyskali ekspozycję na koszyk potencjalnych jednorożców blockchain, kupując token IHF.

Quantfury zostało uruchomione poprzez inwestycję IHF, ale Mazur twierdzi, że firma nie ma bezpośredniego związku z Invictus Capital jako biznesem. Doświadczenie dało mu jednak wgląd w funkcjonowanie firmy poprzez interakcje z jej pracownikami.

Mazur i Schwartzkopff zbliżyli się do siebie po finansowaniu Quantfury, a Mazur stwierdził, że start był „cały on” w odniesieniu do pomocy Schwartzkopffa w zabezpieczeniu inwestycji. Mazur wysoko ocenia Schwartzkopffa, mówiąc: „jest w pewnym sensie geniuszem… podobnym do SBF”.

W połowie kwietnia Schwartzkopff został usunięty z Invictus i na posiedzeniu zarządu zmuszony do złożenia rezygnacji.

Poniższy obraz jest wyciekiem kopii listu rezygnacyjnego podpisanego przez Schwartzkopffa i członków zarządu zapisanego w notatniku.

Rezygnacja DS

Bardzo rzadko zdarza się, aby firma zarządzająca aktywami o wartości ponad stu milionów dolarów używała notatnika do tak ważnego dokumentu. Ludzie zaznajomieni z tą sprawą powiedzieli CryptoSlate, że Schwartzkopff był „dosłownie popychany i psychicznie maltretowany, wytłaczany, by go podpisać”.

Schwartzkopff założył Invictus Capital i jest znany jako mózg tej operacji. Podczas gdy wielu członków społeczności zwróciło się teraz przeciwko niemu, niewielu twierdzi, że nie był zbyt utalentowany.

Schwartzkopff stworzył kilka produktów podobnych do ETF, które wykorzystywały inteligentne kontrakty do zabezpieczania inwestycji kryptograficznych i rozpowszechniania ich wśród aktywów kryptograficznych. Jego kreacje sprawiły, że firma była bardzo dochodowa, ale konsensus był taki, że nie nadawał się do pełnienia funkcji prezesa.

Z raportów wynika, że ​​Schwartzkopff rzadko wchodził do biura i był bardziej zainteresowany kodem niż prowadzeniem firmy. Ciągle wymyślał nowe pomysły na strategie inwestycyjne, a podczas jednej z nich stracił 4 miliony dolarów funduszy Invictus Capital.

Schwartzkopff powiedział CryptoSlate, że pieniądze, które stracił, pochodziły z zysków firmy. Wielu członków społeczności twierdzi jednak, że Schwartzkopff wykorzystał fundusze klientów pożyczone z Invictus Alpha Fund. Nie znaleziono dowodów potwierdzających te twierdzenia.

Schwartzkopff uważa, że ​​zarzuty zostały stworzone przez pracowników Invictus Capital „publikujących pod pseudonimami trolli na Discordzie”.

Dalej twierdził, że grozili mu, ścigali go do domu jego rodziców i

“[Did] kilka całkiem pozbawionych skrupułów rzeczy, takich jak logowanie się do mojego prywatnego Whatsappa i Telegrama na moim firmowym laptopie, który wręczyłem. Odmówili również przekazania mi moich e-maili lub wiadomości ze Slacka, abym mógł bronić się przed wszelkimi zarzutami.

Po usunięciu Schwartzkopffa z firmy, Invictus Capital wysłał list do swojej społeczności, odmawiając podania szczegółowych szczegółów dotyczących okoliczności usunięcia Schwartzkopffa. Przekazał jednak, że „zarządy odpowiednio upoważniły zarządy do zażądania rezygnacji Daniela, którą złożył”.

UST wydarzenie de-peg

Po usunięciu Schwartzkopffa, Invictus Capital zwiększył ekspozycję na UST funduszu Invictus Margin Lending, jak pokazano w e-mailu wysłanym do niektórych inwestorów. Aktualizacja wyciekła do CryptoSlate przez byłego pracownika i wyjaśniła, że

„Niestety, przed depeggingiem większość funduszy ISG (98%), duża część funduszu IBA (48%) i część zabezpieczenia gotówkowego C10 (40%) była wystawiona na UST. stablecoin.”

Procenty wskazują, że Invictus Capital miał około 22,5 miliona dolarów związanych bezpośrednio w UST.

Zanim te informacje stały się publiczne, inwestorzy skontaktowali się z Invictus za pośrednictwem oficjalnego serwera Discord, prosząc ich o opuszczenie pozycji. Przedstawiciele Invictus oddalili jednak obawy, że de-peg będzie miał długofalowe reperkusje.

W tygodniu po upadku Terry zweryfikowany analityk funduszu Invictus powiedział inwestorom w Discord, że „nie widzimy dużego ryzyka zerwania kołka”, powołując się na przeszłe wyniki UST jako swoje uzasadnienie. Stwierdził dalej, że ma „pełną pewność, że kołek zostanie utrzymany”.

IC - bez ryzyka z UST

Analityk Invictus dodał później, że „zarabiamy niesamowite odsetki… ponad 30%” i ​​„nadal się nie martwił”. Dodatkowo oświadczył, że nie sądzi, aby LUNA mogła zejść do zera „i tam pozostać”.

W kilku rozmowach na temat tego wydarzenia Schwartzkopff twierdził, że wyszedłby z pozycji około 0,97 USD, powołując się na swój późny ruch, by sprzedać XRP, gdy „rozpoczął się pozew”. Schwartzkopff nie był już związany z firmą w tym okresie. Powiedział nam jednak, że próbował zadzwonić do Invictus, kiedy kołek w końcu się złamał, ale nikt nie odebrał.

DS - nikt nie monitorował transakcji

W związku z przekonaniem Invictus, że UST ponownie się zwiąże, inwestorzy poprosili o dowód strategii zarządzania ryzykiem. Żadnego nie podano, ale jeden inwestor, który skontaktował się ze stroną internetową Invictus, otrzymał odpowiedź 11 maja, mówiącą: „powinniśmy zobaczyć powolny powrót do parytetu dolara”.

W tym momencie UST spadł poniżej 0,65 USD i powrócił do około 0,86 USD. Invictus pozostał uparty, stwierdzając, że „fundusz ISF utrzyma swoją pozycję w UST”. Wiadomość e-mail do inwestorów, która „niestety” poinformowała ich, że ponad 22,5 miliona UST jest przechowywanych w kilku funduszach, została wysłana następnego dnia, 12 maja.

Celsjusza w chłodni

Dwoma podstawowymi produktami oferowanymi przez Invictus były fundusze indeksowe kryptowalut o nazwach C20 i C10. C20 był reklamowany jako sposób na inwestowanie w „regulowane i tokenizowane fundusze” i umożliwiał inwestorom ekspozycję na „20 największych aktywów kryptograficznych” za pomocą jednego tokena. Tymczasem C10 był zabezpieczonym „inteligentnym funduszem indeksowym” zaprojektowanym w celu ograniczenia utraty kapitału przy użyciu „dynamicznego mechanizmu hedgingu gotówkowego”.

Krypto w ramach funduszu C20 miało być przechowywane w chłodni, zgodnie z portfelem biały papier. Jednak Invictus później ujawnił, że 50% funduszu C20 i większość C10 było utrzymywanych w Celsjuszu.

„Zarówno C20, jak i C10 mają znaczną ekspozycję na sieć Celsius, która ostatnio zawiesiła wypłaty. Większość aktywów C10 znajduje się w sieci Celsius, a około 50% aktywów C20 jest tam również utrzymywanych”.

Kolejne pismo do inwestorów potwierdziło ekspozycję na Celsjusza, ale co ciekawe zaprzeczyło wczesnemu oświadczeniu dotyczącemu ekspozycji C10 na UST:

invictus celsjusz

Szacuje się, że całkowita wartość rezerw utrzymywanych w stopniach Celsjusza wynosi około 49 milionów dolarów przed upadkiem Terry i 23 miliony po. Fundusze stanowiły około 55% łącznych zarządzanych aktywów. W czasach Celsjusza zgłoszenie upadłościw którym Invictus Capital został wymieniony jako jeden z największych wierzycieli, wartość aktywów wyniosła 17,7 mln USD.

Wpływ na inwestorów

Z 135 milionów dolarów zarządzanych przez Invictus około 80 milionów zainwestowano w Terra lub Celsjusza. Te inwestycje albo zostały utracone w wyniku upadku Terry, albo nadal są zamknięte w Celsjuszu. Inwestorzy od ponad miesiąca nie mają możliwości wypłaty środków, a wszystkie środki komunikacji zostały wyłączone przez Invictus.

Inwestorzy zgrupowali się, aby stworzyć prywatną społeczność Discord z setkami członków i tysiącami wiadomości. Serwer o nazwie „Niezależni posiadacze tokenów Invictus” odegrał kluczową rolę we wspieraniu CryptoSlate w pozyskiwaniu oryginalnej dokumentacji od Invictus w celu weryfikacji roszczeń.

Kilku aktywnych członków rozmawiało bezpośrednio z CryptoSlate, aby ułatwić to śledztwo, ujawniając, że wielu inwestorów detalicznych zaangażowanych w Invictus straciło całą swoją wartość netto w katastrofie.

Alvarez & Marsal, ta sama firma reprezentująca Celsius, reprezentuje Invictus. Powiedział Celsiusowi, że „nie może komunikować się z klientami, ponieważ mogą być postrzegani jako pokrzywdzeni w przypadku bankructwa”. Invictus Capital po dobrowolnym ogłoszeniu równie milczał w tej sprawie złożenie wniosku likwidacyjnego.

CryptoSlate skontaktował się z kilkoma członkami Invictus Capital i Kalahari, w tym z dyrektorem generalnym Restrukturyzacji Haydnem Hammondem, ale nikt nie chciał komentować. Hammond skontaktował się jednak z CryptoSlate w czerwcu, prosząc dziennikarzy, aby przestali zajmować się historią.

CryptoSlate opublikuje kolejne historie w miarę postępów naszego śledztwa w sprawie Invictus i odkrywania kolejnych informacji.

Blocklight to dział śledczy CryptoSlate. Jeśli straciłeś pieniądze za pośrednictwem Invictus Capital, posiadasz dalsze informacje lub masz inne wskazówki dotyczące złych aktorów w krypto, możesz skontaktować się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Wstępne badania: Oluwapelumi Adejumo

Napisany przez

Robert Rosa to ekspert w dziedzinie kryptowalut, który posiada głęboką wiedzę i doświadczenie w tej dziedzinie. Jego pasja do kryptowalut pojawiła się już wiele lat temu, kiedy to był jednym z pierwszych inwestorów na rynku kryptowalut. Robert posiada wiedzę na temat różnych rodzajów kryptowalut, ich historii, a także sposobów na inwestowanie i handlowanie nimi. Jego umiejętności analityczne pozwalają mu na skuteczne przewidywanie ruchów cenowych na rynku kryptowalut, co pozwala mu na podejmowanie trafnych decyzji inwestycyjnych. Jego wiedza o technologii blockchain i kryptowalutach jest na bardzo wysokim poziomie, dzięki czemu potrafi zrozumieć potencjał i zastosowania tej technologii w różnych branżach i dziedzinach życia. Robert jest także ekspertem w dziedzinie bezpieczeństwa kryptowalut i potrafi doradzić, jak zabezpieczyć swoje inwestycje i uniknąć oszustw. Robert jest również aktywnym członkiem społeczności kryptowalutowej i regularnie uczestniczy w konferencjach, webinariach i spotkaniach poświęconych tej tematyce. Dzięki temu jest na bieżąco z najnowszymi trendami i wydarzeniami na rynku kryptowalut. Jego umiejętności doradcze są również godne podziwu, ponieważ potrafi pomóc innym ludziom w zrozumieniu i wykorzystaniu potencjału kryptowalut. Jego podejście jest bardzo profesjonalne i indywidualne, co pozwala na dostosowanie doradztwa do potrzeb i oczekiwań klienta. W sumie, Robert Rosa to nie tylko specjalista od kryptowalut, ale również pasjonat, który potrafi połączyć swoją wiedzę i doświadczenie, aby pomóc innym w zrozumieniu i wykorzystaniu potencjału kryptowalut.

Kliknij, aby skomentować

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Najnowsze

Inwestowanie wsparcie

Inwestowanie

Fundusze inwestycyjne oparte na Bitcoinie  odnotowały w ubiegłym tygodniu odpływ 423 mln USD. Oznacza to największy tygodniowy odpływ „z dużym marginesem” – tak wynika...

Giełda

Zainteresowanie parami YoBit Farming jest ogromne, o czym świadczy całkowity kapitał, który zmienia się wraz z kolejnymi transakcjami. Jednym z kluczowych elementów ekosystemu zdecentralizowanego finansowania...

Ciekawostki

Polscy sportowcy i kryptowaluty coraz częściej pojawiają się obok siebie. Przedstawiciele sportowych drużyn coraz częściej decydują się na inwestowanie w cyfrowy rynek. Podobny trend...

Inwestowanie

Top 5 kryptowalut, w które warto inwestować Nawet pomimo tego, że Internet dziś dostępny jest w każdym domu, a prawie każdy mieszkaniec krajów rozwiniętych...

Inwestowanie

Antony Di Iorio – założyciel Ethereum – porzuca kryptowaluty. Skąd wzięła się tak radykalna decyzja? Di Iorio twierdzi, że jego wybór wynika z potrzeb...

Inwestowanie

Gemini największą giełdą kryptowalut? Tak twierdzi jeden z jej założycieli – Cameron Winklevoss. Jego zdaniem przedsiębiorstwo dąży do tego, by stać się numerem jeden...

You May Also Like

Kryptowaluty

TenX to odpowiedź singapurskiego teamu na największy problem świata cyfrowych pieniędzy – możliwość dokonywania płatności  przy wykorzystaniu środków zgromadzonych w kryptowalucie. Twórcy tego innowacyjnego projektu...

Kryptowaluty

Rynek kryptowalut na świecie bardzo szybko się rozwija i zmienia. Aby nie pogubić się w wielkiej internetowej sieci warto poznać kilka najpopularniejszych obok Bitcoina,...

Hot News

Aktualny świat dąży do dwóch głównych aspektów. Mowa tutaj o zarabianiu pieniędzy oraz samorozwoju. Istotne jest to, że oba te elementy bardzo często się przeplatają,...

Hot News

Od 30 Października trwa mocna dyskusja na temat wiarygodności firmy futurenet i FutureAdPro na facebooku. Od wielu miesięcy w sieci pojawią się informacje na temat piramidy...