fbpx

Fieldcoin to platforma typu blockchain, która łączy właścicieli gruntów z inwestorami i finansistami. Ułatwia to natychmiastowe przeprowadzanie transakcji dotyczących nieruchomości i gruntów, bez pośredników w bezpiecznym sposób. W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat globalizacja zdystansowała właścicieli od lokalnych inwestorów. W ostatnich latach właściciele gruntów i firmy rolnicze zauważyli, jak zmienili się pośrednicy – zmiana, która ma wpływ zarówno na lokalne gospodarki, jak i na rynki światowe.

Fieldcoin wykorzystuje obecne prawo w połączeniu z technologią blockchain, aby umożliwić szybsze i tańsze transakcje. Fieldcoin zapewnia wystarczające narzędzia do przywrócenia naturalnego porządku.

Platforma Fieldcoin jest cyfrowym ekosystemem do zarządzania i transferu bez wysokich kosztów prowizji. Jest to miejsce spotkań, w którym można handlować lokalnie lub globalnie natychmiast i niezawodnie. Istnieją dwa poziomy własności: “offchain”, w celu zapewnienia zgodności z przepisami krajowymi oraz “onchain”, zarejestrowane i zbywalne w łańcuchu blokowym. W swojej dokumentacji wyszczególniają operacje offchain w następujący sposób:

“Fieldcoin lub firma zewnętrzna  (zdecentralizowana organizacja) posiada tytuły własności zarejestrowane w krajowym rejestrze gruntów. Właściciel żetonu jest właścicielem części firmy, która reprezentuje konkretny grunt nabyty na platformie”.

Cyfryzacja sektora rolnego poprzez udostępnienie uprawnień i infrastruktury jest bezpośrednim celem Fieldcoin

W tym miejscu w grę wchodzą operacje onchain. Fieldcoin oferuje rozwiązanie problemów, które prześladują nas od dziesięcioleci. Czasami widzimy, jak niektóre oferty początkowe nie konsolidują przedstawionej idei, z różnych powodów. Z tego powodu działający ekosystem musi być precyzyjny i uporządkowany. Punktem wyjścia jest stworzenie stabilnego instrumentu transakcyjnego. Wykorzystując potencjał technologii blockchain, platforma ułatwi proces pracy, otwierając tym samym ekosystem o nieobliczalnych wielkościach.

Sprawiedliwe upodmiotowienie i crowdfunding P2P, pierwsze kroki w kierunku konsolidacji

FieldCoin zapewni przejrzyste środowisko, w którym promowane będzie wspólne finansowanie. W celu poprawy sytuacji w sektorze będą stopniowo widoczne obecne innowacje i wyniki. W sektorze rolnictwa znajdujemy szerokie spektrum, w którym możemy się zagłębić.

Zarządzanie online jest czymś zakorzenionym dla nowych pokoleń. Rolnictwo jest jednak sektorem, w którym zbiegają się bardziej tradycyjni właściciele i inwestorzy. Fieldcoin wprowadza globalny rynek, który działa 24/7 w dłoni. Na tym rynku, inny przypadek zastosowania tokena FCO nabierze kształtu – finansowanie.

W trzecim kwartale 2019 r. planowana jest pierwsza runda finansowania agrobiznesu.

Platforma będzie przetwarzać między innymi propozycje ulepszeń, badań, skalowania i renowacji. Jeśli weźmiemy pod uwagę stronę właścicieli, zmiana jest całkowita. Niepewność i dodatkowe koszty związane z pośrednikami – operacje z punktami nieprzejrzystości, opóźnieniami w odbiorach i nadużyciami w zakresie prowizji – zostały wyeliminowane.

Wspieranie lokalnego rolnika wymaga planowania, a Fieldcoin dostarczy planów skalowania rolnictwa. Synergia urzeczywistnia poprzez wspieranie nowoczesnych technik, zwiększanie rentowności i zrównoważonego rozwoju. Wybrane zostaną najbardziej realistyczne i innowacyjne projekty rolne, a inwestorzy będą częścią. Bardziej wydajny, płynny i zrównoważony rynek, który oferuje korzyści gospodarcze i społeczne

Platforma Fieldcoin oferuje wiele przypadków użycia, z których wszystkie są połączone razem przez token FCO. Za pośrednictwem platformy właściciele gruntów mogą uzyskać dostęp do pełnego i zróżnicowanego zakresu usług i zarządzać nimi.

W zakresie zakupu lub sprzedaży gruntów, panel oferuje interaktywny portal z poziomu oprogramowania. Kupujący na całym świecie są połączeni poprzez panel zorientowany na zarządzanie uprawami. Panel jest starannie zaprojektowany, oprócz zarządzania ofertami nabycia na tych działkach lub gruntach.

Z drugiej strony, jeśli chcesz zbudować infrastrukturę lub ocenić teren, sam panel składa się z niezbędnych funkcji i umożliwia dostęp do dużego zespołu profesjonalistów dostępnych do zaoferowania wsparcia 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, co nigdy nie miało miejsca w sektorze wiejskim. Oprócz wyżej wymienionych, w przypadku inicjatyw zbiorowego finansowania oferowane są również warianty płynnościowe.
Żetony FCO będą uznawane za zabezpieczenie, ułatwiające płynność w formie pożyczek dla posiadaczy żetonów.

Pod względem płynności i przypadku wykorzystania Sieć Depozytariuszy (DEPO) zabezpieczyła pierwsze miejsce. Zdecentralizowana wieloplatformowa infrastruktura zabezpieczająca będzie wymieniać token FCO, przyjmując go jako zabezpieczenie kredytów i depozytów.

Wykorzystując tradycyjne metody, wielu właścicieli ziemi otrzymuje płatności za swoje uprawy z miesięcznym opóźnieniem. Dlatego też fakt symbolizowania terenów w ekosystemie p2p będzie oferował ramy czasowe zgodne z naturalnymi potrzebami. Nie będziemy już musieli czekać miesiącami na zapłatę dla producentów za ich wysiłek i zbiory.

Szczegóły dotyczące sprzedaży żetonów FCO oferowanych przez Fieldcoin Ltd

FCO jest tokenem ERC-20, którego wartość została ustawiona na 0,05$. Sprzedaż tokenów będzie oferowana w 2 różnych etapach.

Z 1 miliarda żetonów, 790 milionów z całkowitej podaży żetonów jest do nabycia przez inwestorów. Suma ta jest dzielona pomiędzy fazę przedsprzedaży i późniejszą sprzedaż publiczną. Dodatkowe kwoty zostaną rozdzielone zgodnie ze szczegółowymi informacjami zawartymi w białej księdze.

Pierwszy etap (przedsprzedaż) potrwa od 4 do 12 lutego i oferuje inwestorom 100% bonus za pierwszy zebrany milion dolarów”.

Sprzedaż publiczna rozpocznie się 2 kwietnia i będzie się charakteryzować zmiennymi bonusami. Za pierwsze 100 milionów żetonów FCO sprzedanych podczas sprzedaży publicznej, inwestorzy otrzymają premię w wysokości 50%. Bonus zmniejsza się o 10% za każde kolejne 100 milionów żetonów.

Zarządzanie 3.0 w szybkim i przejrzystym ekosystemie

Jeśli chodzi o usługi, technologia blockchain zapewnia poważne trudności, gdy ktoś próbuje oszukiwać wpisy lub rejestracje; przy prawie niemożliwości manipulowania łańcuchem blokowym oczywista jest przewaga nad tradycyjnym papierowym modelem zarządzania rekordami danych i ich obsługi. Dzięki tym zaletom cały ekosystem globalnej odnowy wchodzi na scenę w oparciu o identyfikowalność żywności. Pierwszym, który zauważy korzyści jest konsument, który cieszy się świeżością w swoim codziennym jedzeniu gwarantowaną przez blockchain.

Proponowany model rejestruje dane wejściowe i wyjściowe dotyczące żywności w łańcuchu blokowym. Oprócz oszczędności kosztów papieru i podstawowych tradycyjnych metod, przyspiesza to mobilność interoperacyjności danych, ponieważ jest to metoda publiczna i każdy może sprawdzić historię operacji.
Czasy się zmieniają, a nowe technologie oferują większą dokładność zarządzania Big Data. Jeśli chodzi o zasoby ludzkie, to fakt, że rejestry są przechowywane publicznie, rzetelnie i bezpiecznie przynosi skuteczność i rentowność zarządzania. W ten sposób profesjonaliści z sektora mogą spędzać mniej czasu na banałach i dostarczać wysokiej jakości informacji klientom, rolnikom i właścicielom działek.

Platforma będzie promować szkolenia i zrównoważony rozwój, zarówno na poziomie lokalnym, jak i globalnym, poprzez Fundację Fieldcoin

Jeśli projekt przedstawiony przez Fieldcoin Ltd (Londyn, Wielka Brytania) jest dla Państwa interesujący, zapraszamy do odkrycia więcej. Pod poniższymi oficjalnymi linkami można znaleźć informacje na temat inicjatyw The Fieldcoin Foundation. Wśród niektórych inicjatyw znajdują się m.in: Program dostępu do podstawowych usług, takich jak woda i elektryczność. Promowanie lokalnego zatrudnienia poprzez edukację rolniczą i poprawę logistyki poprzez poprawę infrastruktury w strefach płodnych i na ich drogach; ułatwianie dostępu do obszarów zainteresowania dla projektu, społeczności lokalnych i ich interesariuszy.

Dodaj Komentarz

My Newsletter

Sign Up For Updates & Newsletters