fbpx

Pomimo tego, że korzystanie z kryptowaluty nadal nie jest popularne, to możliwości ich wykorzystania stale rosną. Jednym z nich jest ICO, czyli skrót od angielskiego Initial Coin Offering. To system, który łączy dwa nowoczesne systemy będące synonimami dzisiejszych czasów i wielu możliwości, jakimi są kryptowaluty i crowfunding.

Jak działa ICO?

Crowfunding to finansowe danego projektu ze środków przyjętych z zewnątrz od danej społeczności. Gdy ktoś ma pomysł na ciekawy projekt lub biznes, ale brak mu na to odpowiednich funduszy, może zdobyć odpowiednią kwotę korzystając z crowfundingu. Jeśli chce stworzyć nową kryptowalutę musi zebrać w tym celu inną kryptowalutę – może korzystać właśnie z systemu ICO. Kody wystawione na sprzedaż są generowane za pomocą specjalnych tokenów.

Można je porównać do udziałów, jakie zyskują inwestorzy po wpłaceniu odpowiedniej kwoty w Bitcoinach, Ethereum lub innej kryptowalucie o stałej pozycji rynkowej. Prowadzący startup zyskują środki na dalszy rozwój, a wpłacający – możliwość dużego zarobku w przyszłości. Po zakończeniu ICO, jeśli nowa kryptowaluta przyjmie się na giełdzie, inwestorzy zaczynają nią handlować. Pierwszy projekt kryptowaluty, który został zrealizowany za pomocą ICO, nosił nazwę Mastercoin i miał miejsce w 2013 roku. W obecnych czasach tylko w ostatnich miesiącach roku 2017 ponad 400 startupów zdecydowało się na finansowanie swoich działań za pomocą ICO.

Projekty w ramach ICO

Każdy startup posiada specjalny plan biznesowy, który jest nazywany whitepaper. Znajdują się w nim szczegółowe informacje na temat projektu, opis planowanych działać oraz akcji, które doprowadzą do osiągnięcia wytyczonego celu. Na stronie z listą startupów ICO znajdziemy cały spis akcji finansowanych w ten sposób – nie kierujmy się jednak jedynie ich ładnym zaprezentowaniem. Odpowiednia reklama i wzbudzenie zaufania w inwestorach to połowa sukcesu w projektach ICO. Jednak zawsze istnieje ryzyko oszustwa. Chcąc wyłożyć środki na tego typu inwestycje zawsze czytajmy opisy techniczne, sprawdzajmy profesjonalizm zespołu i szukajmy projektów, które są w pełni przejrzyste.

Dodaj Komentarz

My Newsletter

Sign Up For Updates & Newsletters