fbpx

CFD (z ang. Contract for difference) to kontrakt na różnicę kursową. W praktyce jest to umowa między dwoma stronami, które zobowiązują się do rozliczenia kwoty równej różnicy pomiędzy ceną otwarcia i ceną zamknięcia danej pozycji. CFD są instrumentami pochodnymi, które pozwalają uzyskać zysk na dochodach i spadkach cen jednocześnie.

CFD są to instrumenty pochodne

CFD to instrumenty pochodne. W tym przypadku nie ma więc posiadania instrumentu bazowego. Całość opiera się na spekulacji czy jego cena wzrośnie czy spadnie. Warto  w tym przypadku powołać się na przykład. Osoba X kupuje 10 tysięcy akcji banku w cenie 2,8 funta. Normalnie inwestycja ta kosztuje 28 tysięcy funtów, poza prowizjami i opłatami dodatkowymi. W zamian staje się ona fizycznym posiadaczem akcji i jest częściowym właścicielem spółki.

Tym samy może uczestniczyć w zgromadzeniu akcjonariuszy. Jeśli jednak kupuje kontrakty CFD na akcje, wcale nie zostaje ich właścicielem. W tym przypadku spekuluje przyszły kurs i może osiągnąć zyski tylko z ruchu ceny. Dodatkowo pozycjami może zarządzać zdalnie. Sprawia to, ze handel CFD jest tańszy i szybszy niż klasyczny handel akcjami spółki.  Warto jednak pamiętać o tym, że również i tutaj można ponieść straty finansowe, jeśli rynek nie pójdzie we wskazanym kierunku.

Kontrakty CFD to również instrumenty lewarowane

Kontrakty CFD to instrumenty lewarowane. W praktyce oznacza to, że można uzyskać znacznie większą ekspozycję na rynku w stosunku do depozytu na rachunku. Za sprawą dźwigni inwestor może otworzyć większa pozycję na rynku przy niewielkim kapitale początkowym. Przełożyć się to może na znaczny  zysk z inwestycji. W innych formach inwestowania jest to trudniejsze. Osoba, która handluje CFD ma możliwość zawierania transakcji, posiadają tylko ułamkowy procent jej wartości nominalnej.

Wracając do przykładu z bankiem, dźwignia oferowana na jego akcje wynosi 20%. Dlatego nie trzeba mieć 28 tysięcy funtów, a jedynie 5600 funtów depozytu zabezpieczającego, aby móc zawrzeć tę transakcję. Gdy cena akcji banku wzrośnie o 10% do poziomu 3,08 funta, wartość nominalna pozycji wyniesie aż 30,8 tysięcy funtów. W stosunku do startowego wkładu 2800 funtów, transakcja ta również zarobiłaby 2800 funtów, co daje zysk na poziomie 50%.

Należy jednak mieć na uwadze to, że dźwignia finansowa może przynieść nie tylko zyski, ale i dość duże straty. Dlatego kluczowe znaczenie w tym przypadku ma umiejętność zarządzania ryzykiem.

Kontrakty CFD możliwość zysku i strat

Kontrakty CFD oferowane są obecnie na dużą liczbę instrumentów. Rodzaje dostępnych rynków to m.in. waluty, akcje, surowce, kryptowaluty czy indeksy. Zyskać można zarówno na wzrostach, jak i na spadkach cen. Jeśli w założeniu cena instrumentów ma wzrosnąć, należy postawić na kupno i odwrotnie – jeśli cena instrumentu ma spaść, rozwiązaniem jest sprzedaż, a więc zajęcie tzw. pozycji krótkiej.

Oczywiście, gdy rynek zachowa się inaczej niż było to przewidywane, będzie miała miejsce strata. Wartość zysku czy straty w tym przypadku uzależniona jest od wolumenu transakcyjnego oraz wielkości ruchu, który na rynku rzeczywiście wystąpi.

Dodaj Komentarz

Otrzymuj newsy i pomysły na Kryptowaluty

 

My Newsletter

Sign Up For Updates & Newsletters