fbpx

Największym rynkiem walutowym na świecie jest rynek Forex (ang. Foreign Exchange Market). Mówi się, że rynek Forex tak naprawdę nigdy nie śpi, a mianowicie jest otwarty 24 godziny na dobę, pięć dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku).

Poniedziałkowy ranek zaczyna się transakcjami z Wellington, z Nowej Zelandii, a piątek kończą transakcje zawierane w Nowym Jorku. Rynek Forex jest rynkiem, na którym można wymienić jedną walutę na drugą, po wcześniej uzgodnionej cenie. Wszystkie transakcje na rynku zawierane są szybko, tanio i odbywa się to bez nadzoru giełdy.

Forex jest rynkiem wymiany walut jednej na drugą

Rynek Forex umożliwia handel opierający się na spekulacjach dotyczących kierunku zmian kursów walutowych. Ze względu na różne czynniki ekonomiczne, geopolityczne czy techniczne, wartość waluty może rosnąć, czyli umacniać się i spadać, czyli osłabiać się i dlatego jest to świetny rynek dla spekulantów. W każdej chwili może coś się wydarzyć, chociażby w ciągu weekendu, gdy rynek jest zamknięty, zachodzą zmiany.

Wystarczą wydarzenia polityczne w danym kraju i już wtedy waluta albo umacnia się albo słabnie. Ze względu na dużą zmienność rynek Forex jest jednym z najbardziej płynnych rynków na świecie. Średni dzienny obrót przekracza 5 bilionów dolarów. Co oznacza, że ceny walut nieustannie się zmieniają, dzięki czemu tworzą wiele możliwości dla inwestorów.

Forex jest największym rynekiem na świecie

Kurs danej waluty może zmienić się w każdej chwili. Przyczyn może być co nie miara. Waluta może być także zależna od siły gospodarki. Oznacza to, że im silniejsza gospodarka, tym silniejsza waluta. Dlatego inwestorzy starają się bazować i wykorzystać te wszystkie wahania, aby zawierać transakcje, które mogą przynieść im zyski. Warto wspomnieć, że specyfika rynku Forex umożliwia zarabianie nie tylko na wzrostach cen, ale także na spadkach. Właśnie dzięki temu codziennie pojawia się mnóstwo okazji do zawierania transakcji.

Należy przy tym wspomnieć, iż wzrost i spadki mogą powodować nie tylko zyski, ale także straty. Na rynku Forex wszystkie waluty kwotowane są w parach, tzn. każda z par posiada swoją podstawę, którą stanowi pierwsza waluta w parze, nazywana jest ona wówczas bazową. Druga waluta, nazywana „kwotowaną”, stanowi dopełnienie każdej z par. Każda z tych walut może umacniać się lub słabnąć, co prowadzi do okazji inwestycyjnych.

Na Forex występują pozycje długie i krótkie

Mówi się tutaj o pozycjach długich i krótkich. Pozycja długa oznacza w praktyce kupno danego instrumentu. Dzieje się to wtedy, gdy inwestor uważa że wartość jednej waluty będzie wzrastać. Jeśli jednak uważa, że wartość danej waluty będzie spadać, w takim przypadku otwiera pozycję krótką, czyli sprzedaje.

Bardzo rzadko, ale zdarzają się sytuacje, że dwie waluty mają taką samą wartość. Wówczas mówi się o „parytecie” na danej parze walutowej. Jednak zdarza się to niezwykle rzadko.

Większość z nas nie jest tego świadoma, ale bardzo często, nieświadomie, uczestniczymy w globalnym handlu walutami. Chociażby planując wakacje za granicą i wymieniając pieniądze w kantorze, stajemy się uczestnikami w handlu walutami i przyczyniamy się do zawierania transakcji na rynku Forex.

Dodaj Komentarz

My Newsletter

Sign Up For Updates & Newsletters