fbpx

Christine Lagarde, która jest  Prezesem Europejskiego Banku Centralnego (EBC), popiera zaangażowanie Banku w rozwój cyfrowej waluty banku centralnego (CBDC). Ma to służyć zaspokojeniu zapotrzebowania i popytu na szybsze i mniej kosztowne płatności transgraniczne.

Prezes Lagarde udzieliła wywiadu francuskiemu magazynowi biznesowemu Challenges, który został opublikowany 8 stycznia, w którym wskazała na zagrożenia, z jakimi się może spotkać światowa gospodarka w 2020 roku. Wśród tych zagrożeń są pogarszająca się sytuacja w handlu międzynarodowym i wiele innych niepewności, które dotyczą ryzyka geopolitycznego oraz zmiany klimatu. Według Lagarde Unia Europejska utrzyma pozycje najsilniejszego obszaru gospodarczego i handlowego na świecie. Wciąż UE posiada duży potencjał w tym zakresie.

Waluta cyfrowa w Unii Europejskiej

Prezes zapytana o zaangażowanie Europejskiego Banku Centralnego w eksplorację i rozwój cyfrowej waluty (CBDC) stwierdziła, że jest silna potrzeba na dokonywanie tanich płatności. Bank Centralny stale będzie oceniał koszty oraz korzyści, jakie wynikają z emisji cyfrowej waluty. Taka waluta zapewniłaby społeczeństwu swobodne  korzystanie ze środków EBC w przypadku, kiedy dostępność środków fizycznych zmaleje lub wyraźnie spadnie. – Bitcoin prognozy 2020 – Co nas czeka?

Prezes Lagarde zaznaczyła też, że Bank Centralny nieustannie dokonuje analizy wykonalności i zalety cyfrowej waluty (CBDC). Jest to niezbędne, bo takie cyfrowe środki płatności wywierają jednak wpływ na cały sektor finansowy i mają duże znaczenie na wdrażanie polityki pieniężnej. Christine Lagarde zakomunikowała, że w ramach Europejskiego Banku Centralnego powołano specjalną grupę zadaniową złożoną z ekspertów, którzy podjęli się ścisłej współpracy z krajowymi bankami centralnymi. Celem tej współpracy jest zbadanie możliwości wprowadzenia cyfrowej waluty w strefie euro. – Nowa produkcja HBO na temat kryptowalut – Inside The Cryptocurrency Revolution

W wywiadzie Prezes Lagarde została zapytana o aktualne inicjatywy w Banku Centralnym dotyczące wdrożenia cyfrowej waluty (CBDC). W odpowiedzi stwierdziła, że EBC analizuje tę kwestię wieloaspektowo, przede wszystkim analizuje koszty i korzyści związane z nową formą płatności. Dodała, że proces ten jest pracochłonny i wymaga czasu. Trzeba więc poczekać, zanim Bank Centralny sformułuje i przekaże dalej swoje wnioski. – Dlaczego Bitcoin traci i zyskuje na wartości? Jak będzie w 2020r.?

Stosunek EBC do kryptowaluty

W odniesieniu do niezależnych walut cyfrowych Prezes Lagarde już od pewnego czasu zaznaczała, że Bank Centralny jest przyjaźnie do tego ustosunkowany, dodając w grudniu 2019, że EBC powinien wyprzedzić “krzywą popytu na stablecoiny”.

Kilka miesięcy wcześniej, we wrześniu 2019, gdy obecna Prezes Banku Centralnego szefowała Międzynarodowemu Funduszowi Walutowemu (MFW) i kandydowała na stanowisko kolejnego prezesa EBC, twierdziła, że zrobi wszystko, by instytucje w krótkim czasie dostosowały się do dynamicznie rozwijającego się otoczenia finansowego. Europejski Bank Centralny pozostaje więc otwarty na cyfrowy ekwiwalent euro, pod warunkiem, że nie będzie on przetrzymywany przez obywateli. Są duże rokowania na to, że pod tym względem możemy liczyć na przyśpieszenie prac.

Dodaj Komentarz

Otrzymuj newsy i pomysły na Kryptowaluty

 

My Newsletter

Sign Up For Updates & Newsletters